Tag: ODLEHČOVACÍ KOMORY

splashing-275950_640.jpg

Aktuality / Voda / 27. 11. 2020

Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

Ministerstvo zemědělství předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky v návaznosti na novelu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů České republiky pod číslem 113/2018 Sb., a která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019.

pexels-marcin-jozwiak-3808769.jpg

Voda / Publicistika / 10. 9. 2021

Menší subjekty mají větší problémy se zákonem o vodách

I v loňském roce Česká inspekce životního prostředí kontrolovala dodržování vodního zákona, zákona o prevenci závažných havárií a zákona o integrované prevenci. Z výroční zprávy o kontrolní činnosti vyplývá, kolik bylo uloženo pokut a v jaké výši, a na jak závažné přestupky inspektoři narazili.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia