Tag: ODLEHČOVACÍ KOMORY

splashing-275950_640.jpg

Aktuality / Voda / 27. 11. 2020

Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

Ministerstvo zemědělství předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky v návaznosti na novelu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů České republiky pod číslem 113/2018 Sb., a která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ