Připomínky průmyslu k novele vyhlášky o vodovodech a kanalizacích

| zdroj: SP ČR0

sunset-4125693_640.jpg
zdroj: Pixabay

Účelem návrhu novely vyhlášky je zejména stanovení technických podmínek pro stavbu a provoz odlehčovacích komor.

Jaké změny novela vyhlášky zavádí

Účelem návrhu novely vyhlášky je zejména stanovení technických podmínek pro stavbu a provoz odlehčovacích komor.

Vyhláška reaguje na:

  • změny vodního díla
  • změnu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou byla zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map.

Stanovisko a argumenty Svazu průmyslu:

  • Svaz průmyslu navrhuje, aby v § 16 - 18 a příslušných přílohách vyhlášky č. 428/2001 Sb. bylo zohledněno, že odpadní vody z kanalizací a čistíren odpadních vod mohou být znovu použity (recyklovány).
  • Navrhujeme doplnit nový odst. 9, který zní: „Výpočet ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok provedený odlišně od příloh č. 19 a 19a je povolen pouze v případě schválení ministerstvem.“.

Celý text stanoviska naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB