1/2023

Téma odlehčovacích komor na semináři SOVAK ČR

| zdroj: SOVAK ČR0

foto_seminar1
zdroj: sovak.cz

SOVAK ČR uspořádal v červnu seminář Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda. Více než 90 účastníků mělo možnost seznámit se s praktickými aspekty metodického pokynu SFŽP ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení, na jejíž přípravě se spolek mohl podílet.

Ing. Josef Máca, Ph.D., VODÁRNA PLZEŇ a.s., představil v úvodní části semináře stručný přehled legislativy vztahující se k problematice odlehčovacích komor (OK) vzhledem k zákonu č. 254/2001 Sb. V prezentaci pojmul specifika legislativy zvlášť pro období od 1. 8. 2010 do 31. 12. 2018, kdy nastala účinnost novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., a dále od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2021, kdy proběhla novela vodního zákona č. 113/2018 Sb.

Stručně byl naznačen vývoj po 1. 2. 2021 a úprava paragrafů 8 (3) a 89 b v novele vodního zákona č. 544/2020 Sb. ohledně povolení k nakládání s vodami, resp. poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Shrnuty byly zejména důsledky legislativních změn.

Ing. Josef Máca, Ph.D., konstatoval, že ohledně povolení k vypouštění odpadních vod z OK například docházelo k tomu, že bylo mnoho nevydaných rozhodnutí, mnoho odvolání, ale také rozdílný postup různých VPÚ. Od 1. 2. 2021 pak docházelo k rušení vydaných povolení. Stanovení poplatků za vypouštěné OV z odlehčovacích komor poukázalo i na skutečnost, že většina odlehčovacích komor je bez ověřených stanovených měřidel a také bez stacionárních vzorkovačů odebírajících na příslušnou událost.

Vznikla také potřeba stanovení poplatků za těchto podmínek, a to prostřednictvím metodického pokynu SFŽP ze dne 2. 12. 2019. Situaci neusnadňuje ani to, že ve své podstatě odlehčené vody z OK byly zpoplatněny v různých obdobích jinak. Od ledna 2023 bude zpoplatněno vypouštění odlehčených vod z OK, nesplňujících technické požadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Zmíněna byla také ČSN 75 6262 Odlehčovací komory, která stanovila výpočet mezního průtoku pomocí poměru ředění a také určila poměry ředění nezbytné pro vyhovující funkci nových a rekonstruovaných OK, které musí být minimálně 1 : 4 až 1 : 7.

Ing. Karla Ferinová a Ing. Jana Pastorková, odbor finančních příjmů Fondu, Státní fond životního prostředí ČR, připravily užitečné shrnutí k metodice SFŽP ČR při plnění agendy poplatků v oblasti voda. Informačně bohatý seminář doplnily praktickými příklady dvě prezentace zaměřující se na posuzování hydraulických funkcí OK na základě měření (Ing. Jindřich Bernard, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.) a také na základě zjednodušených matematických modelů (Ing. Mikoláš Kesely, Ph.D., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.).

Úplný text naleznete v některém z příštích čísel časopisu Sovak.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS