Tag: LCA

lca6

Odpady / Publicistika / 10. 9. 2022

Uhlíková stopa termochemického rozkladu směsných odpadních plastů pomocí metody posuzování životního cyklu LCA

V roce 2020 činila celosvětová produkce plastů 367 milionu tun. Produkce plastů v Evropské Unii dosáhla 55 milionu tun. Až 40% vyrobených plastů je používáno na výrobu obalů. Významný podíl odpadních plastů určených k recyklaci je exportován mimo Evropskou Unii. S ohledem na tento vývoj a vzhledem k tomu, že nedovolená přeprava odpadů je nadále zdrojem obav, přijme Komise EU opatření s cílem zajistit, aby EU nevyvážela své problémy s odpadem do třetích zemí.

button-4927935_640.jpg

Odpady / Zpravodajství / 9. 2. 2022

EU dokončuje nové nařízení o bateriích. Přibydou QR kódy, zaměří se i na bezpečnost

Diskuze o rozvoji elektromobility či bateriových systémů v energetice i průmyslu ukazuje, že mezi velkou částí veřejnosti stále převládá řada mýtů o bateriích, zejména z pohledu toho, co se s nimi stane na konci jejich životnosti. Již dnes povinnost recyklovat baterie, stejně jako např. solární panely, stanovuje zákon o výrobcích s ukončenou životností.

artificial-turf-4994688_640.jpg

Publicistika / 23. 11. 2021

Jaký mají hřiště s umělým povrchem dopad na životní prostředí?

Sportovní plochy hřišť s umělým povrchem jsou populární, protože umožňují provozovat sportovní aktivity téměř po celý rok. Jedním z typů umělého povrchu je umělý trávník, který se vyrábí speciálními zpracovatelskými technologiemi z polyetylenu, polypropylenu nebo jejich kombinace, nebo z dražšího polyamidu. K zajištění potřebného skluzu sportujících se na povrch sypou křemičité písky s pryžovými EPDM granulemi.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA