Tag: ENDOKRINNÍ DISRUPTORY

clp symbol

Chemie / Zpravodajství / 25. 1. 2023

Nové třídy nebezpečnosti v nařízení CLP

V prosinci roku 2022 vyšel návrh nařízení v přenesené působnosti, kterým se mění nařízení 1272/2008. Změna se týká části 3 a 4 Přílohy I, části 1 Přílohy III a části 1 Přílohy IV. Obsahem změny je přidání nových tříd nebezpečnosti, EUH vět a klasifikačních kritérií pro látky a směsi s touto nebezpečností.

test-tubes-ga6c52814e_640.jpg

Aktuality / Chemie / 19. 1. 2023

Bezpečnostní list – nové požadavky od 1.1.2023

Nařízením Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM