2/2023

Změny v odpadovém hospodářství nám mohou koupit čas na řešení klimatické krize, píší vědci v Science

| zdroj: VUT Brno0

Yee Van Fan_foto Jiří Salik Sláma_small
zdroj: fme.vutbr.cz, Jiří Salik Sláma

Ačkoliv se v souvislosti s klimatickou krizí a vypouštěním emisí mluví nejčastěji o průmyslu, dopravě a energetice, jeden sektor byl trochu opomíjen: komunální odpad. Mezinárodní vědecký tým v časopise Science upozornil, že změny v odpadovém hospodářství by mohly dokonce dočasně zpomalit oteplování planety, a tím lidstvu „koupit“ čas na řešení klimatické krize. Na výzkumu se podílela i vědkyně Yee Van Fan z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

„Proč se zaměřujeme na nakládání s odpady? V porovnání s energetikou a dopravou nejsou hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů. Ale zejména organický odpad produkuje poměrně hodně metanu. Metan má ve srovnání s oxidem uhličitým 84krát vyšší potenciál oteplování než CO2. Dokonce i po sto letech má stále 28krát vyšší potenciál oteplování,“ zdůrazňuje spoluautorka studie Yee Van Fan z Laboratoře integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL) VUT v Brně.

Pokud se lidstvu podle studie podaří udržet emise metanu na konstantní úrovni, bude stagnovat i jimi způsobené oteplování. Naopak, i když budou emise CO2 stále stejné, efekt oteplování se bude v jejich důsledku zvyšovat. „Pokud se nám však podaří emise metanu snížit, ve skutečnosti nám to může přinést ochlazovací efekt. Právě proto se zaměřujeme na snižování emisí metanu; jde o krátkodobé řešení, které nám může získat čas na řešení emisí CO2 a klimatické krize,“ dodává Fan.

Článek publikovaný v časopise Science je výsledkem spolupráce vědců z Malajsie, Jižní Koreje a České republiky. Multidisciplinární charakter tématu si vyžádal odborníky s různým vzděláním: environmentalisty, matematiky i ekonomy. Předpovědi modelu vycházejí z historických údajů a zohledňují 43 zemí, které jsou ve skutečnosti zodpovědné za 86 % celosvětové produkce komunálního odpadu (v roce 2016). Kromě čtyřstránkového článku poskytli výzkumníci přibližně 40 stran doplňujících materiálů. Článek, zdůrazňující naléhavost situace v oblasti nakládání s odpady, je první studií svého druhu a byl vybrán na titulní stranu časopisu Science vydaného 17. listopadu letošního roku.

Výzkumníci propojili výpočty studie se dvěma klimatickými cíli: Pařížskou dohodou, cílící na oteplení pod 1,5 °C respektive 2 °C oproti předindustriální éře, a s podmínkami globálního závazku na snížení emisí metanu o 30 % v roce 2050. Výsledky studie jsou zároveň nadějné i varovné: kombinací správných opatření v oblasti nakládání s odpady má lidstvo šanci snížit emise metanu natolik, aby dočasně zvrátilo trend globálního oteplování. Zároveň se jedná o velké změny, které je třeba provést velmi rychle (podle studie nejpozději mezi lety 2033 a 2041), což je obrovská výzva.

Autoři se pokusili předpovědět trend produkce komunálního odpadu podle různých scénářů, např. na základě růstu počtu obyvatel a HDP. S tím spojili prognózu emisí skleníkových plynů v pěti scénářích. „Pokud nezavedeme žádné změny, tedy se budeme řídit současnými strategiemi zpracování odpadu, můžete vidět, že kolem roku 2045 překročíme cíl 2 °C,“ říká Fan.

Studie navrhuje několik strategií boje proti emisím metanu produkovaným komunálním odpadem: fermentace organických látek, snižování množství odpadu na polovinu, kompostování organických látek a modernizaci skládek. „Důležité budou změny v chování: jak změníme svůj životní styl, abychom snížili produkci odpadu. Dalším aspektem jsou technologie, musíme změnit nakládání s odpady z lineární ekonomiky na oběhové hospodářství,“ zdůrazňuje Fan.

Článek v časopise Science je přístupný na webu zde https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg3177

Anglická verze tiskové zprávy je dostupná zde https://www.fme.vutbr.cz/en/fakulta/zfsi/72698

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP