1/2024

WASTen: Pomáháme s financováním projektů a nových technologií v odpadovém hospodářství

| autor: Pavel Mohrmann0

WASTen: Pomáháme s financováním projektů a nových technologií v odpadovém hospodářství

Naše odpadové hospodářství dlouhodobě volá po nových moderních technologiích na využití odpadu. S tím může dosti zásadně pomoci relativně mladý klastr, nesoucí název WASTen. O jeho dosavadní činnosti jsme si pohovořili s předsedou klastru, Radkem Hořenovským.

Mohli bychom vědět něco z krátké historie klastru?

Klastr WASTen vznikl v roce 2015. Je to spolek subjektů působících v oblasti odpadového hospodářství, které vyvíjejí a dodávají moderní technologie zpracovatelům odpadu. Zakládajícími členy klastru jsou tři univerzity. V Ústí nad Labem je to Univerzita J. E. Purkyně, v Ostravě je to Vysoká škola báňská a do třetice je členem Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která je u nás v rámci chemie a odpadů na absolutní špičce. Kromě těchto tří univerzit jsou členy 25 podniků a dva výzkumné ústavy.

Existuje nějaký vzor podobného klastru v zahraničí, nebo je to ryze naše myšlenka?

Přímo pro klastr jsme vzor neměli. Klastr jako takový je struktura, která má svou historii v Evropské unii již několik let a má vlastně napomáhat vzestupu nebo rozvoji firem v daném odvětví a určitém regionu. Spojení těchto podniků pak znamená pro všechny lepší vyjednávací pozici nejen směrem k dodavatelům, ale také i směrem k legislativě národní. No a v neposlední řadě je nutné zmínit, že existují klastry, které mají možnost působit i na vznik legislativy evropské.

Co konkrétně WASTen může svým členům poskytnout?

Pomáháme především s financováním. Jde tedy o pomoc při získání lepšího know-how do zajímavých projektů našich členů. Pomáháme s financováním výzkumných projektů nebo investičních projektů. V nedávné době jsme například řešili projekt výzkumu využití zinkového odpadu. V úzké spolupráci se na projektu podíleli členové klastru společnost Cottex Trade a Univerzita J. E. Purkyně.

Projekt zpracovává zinkový odpad z průmyslu a vytváří z něj zinkový prášek a zinkové abrazivo k dalšímu použití v průmyslu. Využívat odpady z výroby je obecně problematické a tento projekt umožní nahradit nákladné primární zdroje druhotnými surovinami.

Na úspěšnou spolupráci navazují oba partneři v dalším projektu, jehož cílem je vývoj metody na výrobu elektrolytického zinku a antikorozních nátěrových hmot ze zinkových odpadů.

Dalšími příklady spolupráce jsou projekty členů klastru na zavedení technologie termického rozkladu odpadů. Členové klastru připravují několik projektů této moderní technologie na zpracování pneumatik, odpadních plastů ale i kalů z ČOV.

Vyvíjí klastr také mezinárodní aktivity?

Ano, klastr WASTen pomáhá svým členům se vstupem na zahraniční trhy, hlavně zajišťujeme obchodní kontakty a také prezentace členů na výstavách a veletrzích. V současné chvíli jsme navázali spolupráci s partnerským klastrem v Polsku. Polsko je pro naše členy velice zajímavý trh svou velikostí a zároveň se ukazuje, že máme k sobě velmi blízko.

Jak by měl vypadat vzorový člen klastru? Jaký je optimální profil firmy, která by plně mohla využít výhod členství v klastru?

Ideálním členem je firma, která vyvíjí nebo už má vyvinutou nějakou technologii na využití odpadů, je aktivní, má zájem tuto technologii uvést na trh. Jde o firmu, která chce svou moderní technologii uplatnit v Čechách i třeba i v zahraničí. Samozřejmě, že stále hovoříme o odpadovém hospodářství. Chtěl bych ale dodat, že máme zájem zejména o malé a střední společnosti. Zatím nemáme zájem o velké zpracovatele odpadů, kteří by mohli posunout cíle klastru někam, kam nechceme a v tu chvíli by klastr WASTen ztrácel svůj smysl.

EU-ERDF-logo.width-700.jpg
WASTen_Pomahame_s_financovanim_projektu_a_novy.width-700.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag