Reklama

VODA

V pondělí 17.2.2020 (legislativou stanovený termín 15.2.2020 vycházel tento rok na sobotu, splnění povinnosti tak bylo možné ještě nejbližší následující pracovní den) uplynul termín pro vybrané ohlašovací povinnosti do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti odpadů a vod.


Již 12. ročník konference Financování vodárenské infrastruktury, kterou pořádá B.I.D. services s.r.o., proběhl dne 4. 2. 2020 v Hotelu DAP, Praha. Akci moderoval RNDr. Pavel Policar, MSc., předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Jednání se zúčastnil i zástupce SOVAK ČR a časopis Sovak byl jedním z mediálních partnerů konference.


Liberecký kraj, jako druhý český region, se zapojuje do evropské platformy Water Smart Territories a pomáhá definovat stěžejní vodohospodářská témata. Kraj se zaměří na úbytek zásob podzemních vod, koncentraci pesticidních látek, retenci vody v krajině, využití čistírenských kalů či digitalizaci vodohospodářských dat.


Ministerstvo životního prostředí otevřelo pro příjem žádostí Program péče o krajinu. MŽP jeho prostřednictvím již od roku 1996 přispívá na projekty k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, v posledních letech pomáhá financovat především adaptaci na klimatickou změnu a sucho.


Služba pro předplatitele.


Přestože deště z posledního týdne na většině území alespoň dočasně zvýšily průtoky ve vodních tocích, zásoby vody ve sněhu zůstávají minimální. V porovnání s loňským rokem jsou celkové zásoby přibližně desetkrát nižší, v okolí některých přehrad dokonce nulové.


Od začátku února do konce srpna mohou lidé podávat žádosti v dalším ročníku dotačních programů na tvorbu zelených střech a na zachytávání dešťové vody. Po loňském velkém zájmu o zelené dotace město opět vyčlení 20 milionů korun.


V České republice je celkem 6932 vlastníků/ 2941 provozovatelů vodohospodářské infrastruktury. Sedmdesát pět procent trhu však neplní své povinnosti ze zákona na její obnovu. Jak tyto a další problémy řešit? 


Dlouhodobé hlasité volání po jednotné koncepci v oblasti českého vodního hospodářství zatím není vyslyšeno tak, jak by bylo nutné. „Legislativa stále není stabilní,“ uvedl Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací SOVAK. 


Kontejnerová jednotka S.A.W.E.R. pro výrobu vody ze suchého vzduchu v horkém prostředí pouště byla zprovozněna v srpnu 2019 u velbloudí farmy nedaleko města Sweihan ve Spojených arabských emirátech.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372