1/2021

Veolia Energie skončí v Karviné s uhlím dříve, urychluje modernizaci své teplárny

| zdroj: TZ Veolia0

Teplárna Karviná.jpg
zdroj: veolia.cz

Společnost Veolia Energie ČR se rozhodla přizpůsobit proces modernizace karvinské teplárny aktuální situaci v regionu a potřebě omezovat využití uhlí s důrazem na ochranu životního prostředí. V první fázi postaví kotle na zemní plyn a poté multipalivový kotel, který bude vyrábět teplo z biomasy a tzv. tuhých alternativních paliv. Modernizace bude stát více než miliardu korun a přinese další výrazné snížení emisí na Karvinsku, což pomůže i rozvoji regionu.

Nová koncepce modernizace karvinské teplárny umožní dodržet včas všechny ekologické limity, zajistit v plném rozsahu plynulé dodávky tepla na Karvinsku i po plánovaném odstavení Teplárny ČSA a zároveň urychlit odchod od využívání uhlí. Bude to finančně i technicky náročné, ale přínosné. Přípravy už jsme zahájili,“ uvedl Pavel Míčka, technický ředitel a ředitel pro výkonnost společnosti Veolia Energie ČR. Firma informovala o plánu představitele Moravskoslezského kraje.

Rozhodnutí skupiny Veolia vítáme a podporujeme, zapadá do naší strategie a věříme, že přispěje k celkovému snížení závislosti průmyslu a energetiky našeho kraje na uhlí. Uvědomujeme si, že to bude znamenat obrovské investice, a proto usilujeme o nastavení dotačních programů tak, aby i velké firmy mohly na své projekty využít evropské i národní dotace,“ doplnil Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Původní projekt, postavený především na stavbě multipalivového kotle, společnost neopouští, ale časově posouvá a upravuje v souladu s aktuálními trendy. Na základě jednání s krajem i městy a oznámeného útlumu těžby uhlí v regionu, ale i celoevropského úsilí snižování emisí CO2, ke kterému se Veolia hlásí, byl plánovaný mix paliv nového kotle omezen jen na biomasu a tzv. tuhá alternativní paliva (TAP).

Ta jsou považovaná za ekologický a legislativně preferovaný způsob využití vytříděných lokálních odpadů, zejména komunálních. Upravený projekt bude muset projít novým procesem EIA a novým územním řízením.

Základním postupem modernizace Teplárny Karviná tedy bude plynofikace s dočasným zachováním podílu ekologizované uhelné technologie, která se úplně odstaví po dokončení výstavby nového multipalivového kotle. To by mohlo nastat v roce 2026.

Teplárna Karviná společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích. Teplárna Karviná prošla v letech 2013 až 2017 rozsáhlou ekologizací a snížila tak emise z výroby tepelné energie o stovky tun ročně.

Další modernizace teplárny souvisí mimo jiné s tím, že firma plánuje na konci roku 2022 odstavit a nahradit Teplárnu ČSA, která nebyla modernizována a už nebude vyhovovat zpřísněným limitům.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo