Tag: MODERNIZACE

20230711-TZ_OrlenUnipetrol-cpavkovy-reaktor-2

Aktuality / Ovzduší / Chemie / 22. 8. 2023

ORLEN Unipetrol za 370 milionů korun zmodernizoval technologii výroby čpavku

​Skupina ORLEN Unipetrol pokračuje v modernizaci a zvyšování efektivity svých výrobních technologií. Nejnověji zmodernizovala ve svém výrobním areálu v Litvínově výrobnu čpavku a uvedla do provozu zcela nový čpavkový reaktor. Modernizace výroby čpavku přinese zlepšení efektivity produkce a snížení emisí CO2 oproti původnímu zařízení. Investice dosáhla výše 370 milionů korun.

3630223_1297064_UCOV

Aktuality / Voda / 16. 8. 2023

Praha se chystá k druhé etapě přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

Rada hl. m. Prahy schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností v souvislosti s plánovanou druhou etapou přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, která se týká stávající vodní linky. Tu je nutné přestavět, neboť přes řadu dílčích rekonstrukcí není schopna zajistit vyčištění přiváděných odpadních vod tak, aby byly plněny podmínky evropské a národní legislativy.

engin-akyurt-PCpoG06fcUI-unsplash

Aktuality / Voda / 4. 4. 2023

Ostrava každoročně vynakládá obrovské prostředky na rozvoj vodohospodářské infrastruktury, nejinak tomu bude i letos

Ostrava patří kvalitou vody a úrovní poskytovaných vodohospodářských služeb ke špičce mezi velkými městy v České republice. Udržování vysoké úrovně služeb vyžaduje nemalé investice do nákupu moderních technologií, obnovy stávajících provozních zařízení a infrastruktury, ale zejména do kvalifikace a odborné připravenosti zaměstnanců.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS