1/2022

Turówská podzemní bariéra se ještě zpevňuje

| zdroj: MŽP0

pexels-marcin-studio-4202932.jpg
zdroj: pexels

Polsko funkčnost podzemní bariéry stále testuje a provádí dodatečné injektážní práce a zatěsnění. Termín pro dokončení bariéry je 30. černa 2022, od té doby odstartuje její roční zkušební testování. Kromě toho má MŽP k dispozici data ohledně hladin podzemních vod, Česká geologická služba je analyzuje.

V souladu s uzavřenou Dohodou poskytl MŽP polský Státní geologický ústav počátkem května údaje z monitorovacích vrtů z oblasti dolu Turów za období duben 2021 až březen 2022. Vrty stagnují nebo klesají, s výjimkou jednoho vrtu, u nějž v tomto období stoupla hladina podzemní vody o bezmála 5 metrů.

Firma PGE informovala MŽP o aktuálním stavu podzemní stěny. Kvůli identifikovaným odchylkám ve funkčnosti při testování účinnosti stěny se budou vrty tvořící stěnu kolem západního Bialopolského zlomu dále zahušťovat a dovrtávat až do krystalinického podloží tak, aby došlo k prohloubení a dotěsnění této stěny. Všechny zmíněné práce mají být hotovy v termínu stanoveném na 30.6.2022, od kdy poběží roční monitoring a vyhodnocení účinnosti podzemní stěny.

Kromě toho na základě uzavřené Dohody provedli pracovníci České geologické služby 17. května 2022 inspekci v dole Turów, a to v jižní stěně dolu. Hodnoty zjištěných průtoků vzhledem k vyšším srážkovým úhrnům v období těsně před měřením lze zatím brát jako orientační, protože jde o směs srážkové, povrchové a podzemní vody. Ke sjednocení metod měření a jejich výběru dojde při příštích společných měřeních ve třetím červencovém týdnu, kdy je naplánována další inspekce.

Také proběhla obhlídka jihovýchodního předpolí dolu Turów, kde začalo hloubení čtvrtého pozorovacího vrtu na polské straně do krystalinického podloží. Odvrtány byly první cca 3 m. Podle sdělení PGE bude hloubení jádrového vrtu trvat 3 týdny. Vrt bude následně vybaven pro pozorování hladiny podzemní vody.

Více k naměřeným datům vývoje hladin podzemní vody podél podzemní stěny

Z hlediska záznamů hladin podzemní vody od roku 2015 dochází v roce 2022 ke zřetelnému zpomalení až téměř k zastavení poklesu hladin podzemní vody v kolektoru Mw. Mezi dubnem 2021 až březnem 2022 došlo k výraznějším poklesům západně od západního Biapolského zlomu (zhruba střední část podzemní stěny) na vrtech HPp-26/53 a HS-350 (pokles 2 – 7 m). Vrt HPp-27/51 na nátokové straně podzemní vody vykazuje naopak velmi výrazný nárůst hladiny podzemní vody ve výši téměř 5 m za období duben 2021 – březen 2022.

Na západním podzemní stěny stále dochází k poklesu hladin podzemní vody – HPp-29/49,5 s poklesem 1,59 m. Hladina podzemní vody překvapivě roste i pod podzemní stěnou, kde na vrtu HPp-25/49 zaznamenán nečekaný nárůst hladiny podzemní vody 2,63 m. převážná většina ostatních vrtů vykazuje pokles hladiny podzemní vody do 1 m, viz Graf (PDF, 96 kB ).

První výsledky monitoringu hluku a ovzduší zveřejnilo MŽP spolu s Libereckým krajem již zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO