1/2024

Tripartita jednala o výstavbě jaderných zdrojů

| zdroj: vlada.cz0

EA7A9343-do-textu.jpg
zdroj: vlada.cz

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 27. ledna 2021 sešli prostřednictvím videokonference na mimořádném jednání Rady hospodářské a sociální dohody. Tématem společného jednání byla záležitost výstavby nových jaderných zdrojů v České republice.

V letošním roce se jedná o první a současně mimořádné zasedání tripartity. V minulém roce se uskutečnilo pět jednání Rady hospodářské a sociální dohody. Pracovní týmy tripartity se setkávají prostřednictvím videokonferencí.

Problematika zajištění výstavby jaderných zdrojů v ČR

V roce 2020 bylo v provozu 443 jaderných reaktorů s celkovým instalovaným výkonem 393 GWe. Pro přípravu nového jaderného zdroje v Dukovanech byly vybrány tlakovodní reaktory a to zejména kvůli jejich bezpečnostním charakteristikám, největšímu rozšíření ve světě a v neposlední řadě kvůli zkušenostem z výstavby, provozu a licencování stávajících bloků v ČR.

Z posouzení vlivu záměru NJZ Dukovany vyplynulo výkonové omezení, tedy maximální elektrický výkon nového bloku 1200 MWe, přičemž jak z důvodu plnění aktuálních požadavků standardů, tak i požadavků investora jsou diskutovány pouze projekty tzv. Generace III. Komunikace probíhala se všemi dodavateli tlakovodních reaktorů o výkonu 950 až 1200 MWe. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2029 a uvedení do provozu je předpokládáno v roce 2036.

V červenci 2019 přijala vláda usnesení, ve kterém schválila investorský model pro nové jaderné zdroje v lokalitě Dukovany, jež by měly nahradit stávající výrobní jednotky. V dubnu 2020 přijala vláda usnesení k přípravě nových jaderných zdrojů v ČR a základním bezpečnostním zájmům, ve kterém schválila bezpečnostní zájmy státu a mechanismy pro jejich zajišťování.

V červenci 2020 schválila vláda model financování nových jaderných zdrojů v ČR prostřednictvím poskytnutí návratné finanční výpomoci. Ve stejném měsíci byla podepsána Rámcová smlouva o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v České republice a První prováděcí smlouva o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 22. února 2021.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP