1/2024

Teplárna Mělník plánuje radikální změnu zdrojů

| zdroj: ČEZ0

pohled-na-melnickou-jednicku.jpg
zdroj: Pixabay

Stovky tisíc Pražanů a Středočechů si v budoucnu budou užívat klimaticky přívětivější teplo a horkou vodu: Teplárna Mělník, která zásobuje stovky tisíc pražských domácností na pravém břehu Vltavy, Mělník či Neratovice totiž oznámila ambiciózní vizi přeměny svých výroben. Místo uhlí zajistí teplo domovů nejen v metropoli ekologičtější plyn, biomasa a energetické využití odpadů.

V příštích několika letech dojde v lokalitě Mělník k odstavení stovek megawattů uhelného výkonu. Jako první přijde už v příštím roce na řadu Mělník III (500 MW). Souběžně s odstavováním začne příprava výstavby nejprve menší plynové kotelny s výkonem cca 140 MWt a v těsném závěsu většího teplárenského paroplynového zdroje, schopného do horkovodu dodávat až 200 MWt.

Následně dojde k odstavení i hnědouhelné jednotky Mělník II, která bude do té doby částečně fungovat v režimu záložního zdroje, tedy v omezeném provozu. Jako poslední skončí nedávno ekologizovaná a modernizovaná Mělník I. Dodávky tepla pro Prahu a středočeská města tak zůstanou v každém případě zachovány. Veškerá výstavba navíc bude probíhat za plného provozu, takže zákazníci nepocítí ani žádné výpadky. Naopak, uhlíková stopa tepla z Mělníka bude postupně klesat.

„Strategickou lokalitu Mělník chceme pro teplárenskou výrobu rozhodně zachovat. Nejprve odstavíme dva ze tří hnědouhelných zdrojů, které nahradíme čistšími technologiemi. V horizontu dalších let počítáme s uzavřením i posledního uhelného bloku a kompletní přeměnou na nízkoemisní výrobu, která se bude opírat především o novou paroplynovou elektrárnu. Dálkové vytápění tak i v budoucnu zůstane šetrné k životnímu prostředí,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Teplárna Mělník v posledních několika letech investovala do ekologizačních projektů několik miliard korun. Díky tomu došlo ke snížení emisí dusíku a prachu, letos bylo zprovozněno zcela nové odsíření, které snížilo objem vypouštěných emisí oxidů síry hluboko pod platné limity. Další ekologizace a snižování produkce vypouštěných emisí znečišťujících látek souvisí s plánovaným odklonem od uhelné technologie.

Součástí klimatického závazku, který Praha přijala v roce 2019, je i snižování uhlíkové stopy v rámci nákupů služeb, což samozřejmě zahrnuje i dodávky tepla. Lokalita Mělník je pro hlavní město z tohoto pohledu klíčová, proto se jí ČEZ zabývá prioritně.

Kromě nových plynových zdrojů počítá Skupina ČEZ v lokalitě provozované společností Energotrans v nejbližší budoucnosti také s výstavbou zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) – to by mělo výhledově pokrýt zhruba 12 % dodávek tepla. V souvislosti s nedávno oznámeným odklonem České republiky od uhlí, ale Skupina ČEZ analyzuje i další možnosti: např. výstavbu kotle na biomasu, či elektrokotlů.

Dodávky tepla proudí z Teplárny Mělník do hlavního města už čtvrt století. Díky 34kilometrovému teplovodu, který patří k nejdelším v Evropě, mohly být odstaveny desítky lokálních pražských výroben, což výrazně zlepšilo kvalitu ovzduší v metropoli. Na teplu z Mělníka závisí téměř čtvrt milionu pražských domácností v sídlištích na pravém břehu Vltavy (Jižní Město, Lhotka, Modřany a další), ale také školy, nemocnice, kanceláře, obchodní domy a další objekty. Výhody ekologického a spolehlivého tepla využívají také středočeská města Mělník a Neratovice a okolní obce. Celkem mělnický kogenerační komplex dodá ročně kolem 10000 TJ tepla.

Co jste nevěděli o Teplárně Mělník

  • Elektrárensko-teplárenský komplex Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze. Leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy.
  • Nejvzdálenější spotřebitel tepla je od ohříváků společnosti Energotrans vzdálen 74,5 km.
  • Horká voda pro Prahu je dopravována potrubím o průměru 1,2 metru na vzdálenost více než 34 km při tlaku až 2,5 MPa.
  • Napáječ Mělník – Praha přechází po příhradových ocelových mostech dvakrát tok Vltavy a čtyřikrát železniční trať.
  • Teploty stlačené vody v horkovodu se podle ročního období pohybují od 90 do 140°C. Na straně odběratele (v Praze nebo Neratovicích) se voda ochladí (předá teplo) a vrací se při teplotě v rozmezí 60 až 70° C.
  • Voda v potrubí tepelného napaječe urazí za vteřinu vzdálenost přes dva metry.
  • Horká voda putuje do Prahy průměrně 8 hodin a za tuto dobu se ochladí přibližně o 1 °C, ztráty při této dodávce obvykle nepřekračují 4 % (záleží na ročním období).
  • Výroba a dodávka tepla probíhá nepřetržitě celý rok 24 hodin denně s výjimkou jednoho týdne v létě o prázdninách, kdy je prováděna zejména plánovaná údržba napaječe.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP