1/2024

Střechu s rakovinotvorným azbestem u nás mají tisíce rodinných domů

| zdroj: Veřejný ochránce práv0

scaffold-roof-tiles-repair-001b1fc653a81a868530b0be6f9429d8
zdroj: pickpik.com

Kdysi oblíbený nehořlavý materiál se změnil ve strašáka majitelů tisícovek stárnoucích domů ze 70. až 90. let minulého století. Neodborné zacházení s azbestem může ohrozit zdraví řemeslníků, obyvatel i lidí v sousedství. Drobní stavebníci ale podle zjištění ombudsmana často nevědí, jaká pravidla musí při výměně azbestové střechy dodržovat. A ukazuje se, že leckdy nemají při výkladu předpisů jasno ani samotné úřady. Proto se ombudsman rozhodl připravit spolu s odborníky přehled základních informací, které budou moci využít jak majitelé chystající se na rekonstrukci, tak úředníci.

Součástí příprav „azbestového desatera“ je i dnešní diskuze u kulatého stolu. Na tu ombudsman pozval do Brna zástupce hned tří ministerstev, konkrétně resortů zdravotnictví, životního prostředí a místního rozvoje. Ti zde o azbestu, předpisech s ním spojených a hlavně o výměnách azbestových střech na rodinných domech diskutují spolu s hygieniky, architekty a projektanty i s pracovníky stavebních úřadů. Pozvání přijali také zástupci České inspekce životního prostředí, Státního úřadu inspekce práce nebo Státního zdravotního ústavu.

„Už toto široké spektrum účastníků naznačuje, o jak komplexní téma se v případě azbestu jedná. Pravidla pro nakládání s ním jsou roztříštěna ve více než desítce právních předpisů. Pro běžného občana opravdu není jednoduché se v nich vyznat,“ připustil ombudsman Stanislav Křeček. Jedním z cílů dnešního setkání je vyjasnit kompetence jednotlivých úřadů a praktickou návaznost jejich postupů. Zatímco například hygieny řeší ochranu zdraví lidí pracujících na stavbách, odbory životního prostředí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ověřují, zda má stavebník zajištěné ukládání azbestových odpadů, aby nezůstaly volně pohozené v přírodě.

Zásadní je i role architektů a projektantů. Ti by měli v projektové dokumentaci majitele informovat, že stavba azbest obsahuje. Ombudsman už dříve při šetřeních konkrétních případů upozornil, že při rekonstrukcích staveb obsahujících azbest lidé vždy potřebují povolení od stavebního úřadu. Pokud takový dům rekonstruuje odborná firma, musí tato firma práce nahlásit také krajské hygienické stanici.

„To jsou hlavní z potřebných kroků, které bychom rádi sepsali do přehledného shrnutí pro budoucí stavebníky. Věříme, že se nám i díky dnešní diskuzi podaří podchytit vše podstatné. Chceme veřejnost informovat o povinnostech při zacházení s azbestem s ohledem na zdravotní rizika, uvedl ombudsman.

Podle zákona o odpadech musí stavebník v podobných případech zajistit, aby se se azbestová vlákna neuvolňovala do ovzduší. Azbestové materiály se nesmí lámat, řezat nebo drolit. Musí se s nimi zacházet šetrně a při nakládání s nimi používat ochranné pomůcky. Odpad s azbestem se musí neprodleně zabalit do neprodyšného obalu a odvést na specializovanou skládku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA