2/2023

Starý papír do asfaltu? Velmi dobrý nápad!

| autor: Pavel Mohrmann0

Starý papír do asfaltu? Velmi dobrý nápad!

Donedávna byly nejdůležitějšími atributy vývoje nových materiálů především technické parametry a cena. V dnešní době se stále více hledí na působení materiálu na životní prostředí v rámci celého životního cyklu.

Jedním z jasných a dobrých příkladů v praxi je využívání celulózových vláken k výrobě aditiva pro asfaltové směsi.

Prudký nárůst silniční dopravy klade stále vyšší požadavky na kvalitu povrchu silnic

Díky stále vzrůstajícímu dopravnímu zatížení v posledních desetiletích se logicky zvýšily i požadavky na namáhání, které musí jednotlivé asfaltové vrstvy na komunikacích vydržet bez poškození. Kromě svrchní obrusné vrstvy, po které jezdíme, nabírá stále více na své důležitosti také ložní asfaltová vrstva. Poznatky ukázaly, že jednoduchým vylepšením ložní vrstvy lze účinně předejít problémům ve vrstvě obrusné.

V posledních desetiletích se při stavbě nejzatíženějších silničních komunikací v Evropě s úspěchem využívá asfaltová směs typu SMA (tzv. mastixový koberec). Tento druh směsi má výhodu, že lze jeho zvýšenou odolnost využít právě v obrusných i ložních vrstvách. Kromě specifické skladby kameniva je v této směsi jednou z klíčových komponentů právě použití celulózového vlákna.

Vlákno ve směsi slouží především jako nosič asfaltového pojiva. Díky tomu nedochází ani při vysokých letních teplotách k výronům asfaltu ze silnice. Společně s kostrou kameniva celulózové vlákno účinně přenáší vyšší namáhání do níže položených konstrukčních vrstev. Tyto vrstvy mají také vyšší odolnost proti působení vody. Vykazují delší životnost.

Výrobou, prodejem a dalším vývojem využití celulózového vlákna v asfaltových směsích se již od devadesátých let zabývá firma CIUR, a.s. Již přes 20 let dodává svá aditiva do silničních staveb. Firma CIUR v nedávné době přišla se zajímavou novinkou z hlediska alternativního způsobu přidávání pryže do asfaltových směsí. Co je tím převratným materiálem?

Suchý gumo-asfaltový granulát

Tento výrobek obsahuje vysoce koncentrovaný, předem upravený 80 % gumo-asfalt s přídavkem speciálního celulózového vlákna. Pryž se pro produkt získává recyklací pneumatik z nákladních automobilů, které obsahují nejvyšší podíl přírodního kaučuku. Finální granulát je určený k suché modifikaci asfaltových směsí. Jedná se o alternativu v mnoha směrech problematické výrobě směsí s pryží v mobilních nádržích. Pryž ovlivňuje řadu vlastností směsi.

Přísada ve směsi:

  • zvyšuje odolnost směsi zejména proti mechanickým poškozením (koleje, trhliny, tuhost, atd.)
  • zlepšuje únavové charakteristiky směsi
  • umožňuje zvýšené dávkování asfaltového pojiva
  • zachovává výbornou zhutnitelnost a zpracovatelnost

Použitím přísady odpadá problém „kapalných“ gumou modifikovaných pojiv, která mají potíže s homogenitou, tendenci k segregaci a je nutné je dlouze promíchávat nebo přečerpávat za vysokých teplot. Viskozita směsi se zvyšuje až v míchacím zařízení obalovny. Nejsou tak nijak ve zvýšené míře namáhána čerpadla nebo dopravní systém pojiva obalovny.

Čím je tohoto nadstandardního efektu docíleno? Guma v granulátu se ve výrobně směsi „před reagovává“. Zcela odpadá potřeba dlouhého míchání za vysokých teplot. Míchání je rychlé a krátké. Celý proces s přísadou probíhá „za sucha“, doba suchého míchání granule s kamenivem je cca 10 – 15 sekund a není potřeba žádné přídavné nebo další speciální zařízení jako jsou přídavná sila, zásobníky na pojivo nebo míchací zařízení. Přísada oproti alternativním řešením je očištěna od nežádoucích kovových přísad z recyklovaných pneumatik.

Aplikace v praxi

Gumo-asfaltová přísada se v Německu využívá již od roku 2001. Do našich silnic zkoušíme aplikovat suchý gumo-asfaltový granulát od roku 2015. Zatím je využit například v komunikacích areálu nemocnice v Hodoníně, nebo třeba na silnici II/611, I/57, na letišti v Hradci Králové či v průtazích několika obcí. Výsledky jsou přesvědčivé a je téměř jisté, že budoucnost je tomuto aditivu velmi otevřena.

Starý papír jako druhotná surovina pro získání původního celulózového vlákna, si našel masivní uplatnění v liniových stavbách v České republice již před hodnou řádkou let. Jeho sběr má tradici, je tříděn ukázkově a pokud se ho naučíme využívat efektivně, může ušetřit velké množství primárních surovin a pozitivně ovlivní i životní prostředí. Konkrétně firma CIUR z Brandýsa nad Labem do svých výrobků vč. aditiv ročně využije 50 tis. tun této suroviny. Obecně lze říci, že pokud bude vhodně nastavené ekonomické a legislativní prostředí, bude využití starého papíru nadále růst.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP