1/2024

SP ČR: Zvýšení klimatických ambicí přinese nejen příležitosti, ale i větší rizika a náklady

| zdroj: SP ČR0

factory-613319_640.jpg
zdroj: Pixabay

Evropská rada by měla na svém zasedání ve dnech 10. a 11. prosince 2020 rozhodnout o zvýšení klimatických ambicí Evropské unie do roku 2030. Svaz průmyslu a dopravy ČR souhlasí s postupnou cestou ke klimatické neutralitě. Obává se ale dopadů zpřísnění cíle pro snížení emisí oxidu uhličitého na 55 či více procent v roce 2030 oproti roku 1990. Zvýšení klimatických ambicí přinese nejen příležitosti, ale i větší rizika a náklady pro řadu odvětví.

České firmy se už teď snaží být v ochraně životního prostředí a klimatu aktivní. Využívají moderní technologie a investují do nich nemalé částky. Teď se ale navýší klimatický cíl pro rok 2030 a s ním pravděpodobně i dílčí klimaticko-energetické cíle, které Evropská unie schválila teprve v roce 2018 a které Evropská komise plánuje revidovat už v roce 2021.

Zvýšení klimatických ambicí přinese nejen příležitosti, ale také rizika a vysoké náklady pro řadu odvětví průmyslu v České republice. Řada sektorů nemá v současnosti komerčně dostupné technologie, aby ještě rychleji snižovala své emise. Náklady na zpřísnění cíle pro snížení emisí v roce 2030 ze 40 na 55 procent Evropská komise odhadla na nejméně 94 miliard eur za rok pro celou Evropskou unii. Náklady pro Českou republiku budou ale s ohledem na strukturu jejího hospodářství s vysokým podílem průmyslu disproporčně vyšší,“ říká Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Snížit emise oxidu uhličitého o původně plánovaných 40 procent do roku 2030 by celou unii stálo 336 miliard eur ročně. Dohromady tak náklady Evropské unie na snížení emisí o 55 procent dosáhnou každý rok zhruba 3 procent jejího HDP.

Česká republika požadovala, aby Evropská komise zpracovala studii dopadů, která by podrobně prozkoumala možnosti jednotlivých členských států, technologické možnosti sektorů, jejich konkurenceschopnost, a vyčíslila investiční a provozní náklady transformace konkrétních odvětví.

Podrobnou studii dopadů na členské státy ale Evropská komise nezpracovala. Navýšení klimatického cíle tak politici zřejmě schválí i bez veškerých potřebných analýz, důsledného zohlednění současné ekonomické situace a reálných možností jednotlivých odvětví.

Cestu ke klimatické neutralitě by si státy měly určit samy

Je proto důležité, aby Česká republika podmínila rozhodnutí Evropské rady o zvýšení klimatického cíle několika základními požadavky. Svaz průmyslu a dopravy již v tomto směru požádal dopisem o pomoc i premiéra Andreje Babiše.

„Je třeba, aby jednotlivé členské státy mohly samy určit individuální příspěvek k plnění cíle, který bude respektovat jejich možnosti a rozdílnou výchozí pozici. Klíčové také je, aby státy měly garantovanou technologickou neutralitu a mohly si zvolit vlastní energetický mix včetně například jaderné energie. Cíle v oblasti podílu obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti pak musí být závazné pouze na úrovni celé Evropské unie,“ upozorňuje Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Evropská unie také musí na cestu ke klimaticky neutrální ekonomice zajistit dostatek peněz. „Na transformaci průmyslu a energetiky bude potřebná výrazná finanční pomoc z prostředků evropského Fondu obnovy. Bude také třeba navýšit kompenzační mechanismy pro státy, které mají horší výchozí podmínky. Tomu musí odpovídat i podmínky pro jejich čerpání. Například velké průmyslové firmy nesmí přijít o možnost získat podporu na svou transformaci,“ dodává Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podobné názory a požadavky jako Svaz průmyslu a dopravy ČR mají i zaměstnavatelské a průmyslové asociace z okolních zemí. Svaz průmyslu a dopravy s kolegy z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska a Slovinska vydal v této věci společné prohlášení, které naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA