4/2022

Seriál o kalech I.: Jak to bylo doposud

| autor: Pavel Mohrmann1

6359255005_a695c5c8c9_c.jpg
zdroj: flickr.com

Kaly jsou stále více skloňovaným tématem. Zdá se, že jejich možné využití a urputná regulace způsobí, že o tento druh odpadu bude již v brzké době velká sháňka. Jak to dosud bylo, jak to právě je a jak to bude v budoucnosti s kaly, o tom se dovíme v tomto seriálu textů z dílny Miroslava Kose, odborníka skupiny SMP CZ.

Vědecký a technický pokrok vyvolává další otázky

Prudký rozvoj metod a nástrojů analytické chemie v posledních letech umožnil detailněji poznávat a zkoumat aktuální stav životního prostředí. Rovněž čistírenské kaly, jako jeden z hlavních odpadních produktů lidského bytí, se stal takovým případem, u kterého vědecký pokrok produkující nové informace začíná komplikovat další využívání tohoto vedlejšího produktu čištění komunálních vod.

Výzkum, ale i rutinní sledování vygenerovaly řadu nových otázek, jevící se jako environmentální problémy. U řady z nich stojíme v důsledku nového poznání před změnou dosavadních postupů, případně aplikací nových technologií nebo zcela nového legislativního ukotvení. Bylo by krátkozraké se tvářit, že nic závažného neděje a že nová data a poznatky v oboru nakládání s čistírenskými kaly nevyžadují zvýšenou pozornost.

Vedle zdokonalení poznání kvality kalů se totiž v důsledku rozvoje společnosti se čistírenský kal významně změnil a již není svým složením tou matérií, kterou byl na počátku jeho systematického využívání v duchu kalové směrnice 86/278/EEC (vstoupila v platnost před 35 lety). Čistírenský kal byl vždy považován za významný zdroj živin a organické hmoty, který bylo logické využívat na zemědělské půdě. Nicméně nové poznatky o jeho složení (mikropolutanty) komplikují tuto původní myšlenku zabezpečující částečnou cirkularitu pro nedostatkový fosfor. Současně se změnily hodnotové podmínky vnímající kal také jako zdroj biogenního uhlíku vhodného pro energetické využití.

400x150px.jpg

Každý s kaly nakládá po svém

V posledních cca 35 letech byla a doposud je hlavní cestou opětovného využití čistírenských kalů přímá nebo nepřímá aplikace na zemědělskou půdu. Tato praxe je na evropské úrovni kontrolována různými způsoby v důsledku odlišného provádění směrnice 86/278 / CEE (Sewage Sludge Directive) v členských státech, která umožňuje opětovné použití na půdě pouze pro čistírenské kaly s vyhovující kvalitou.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Na ČOV Pardubice jsme postavili a v roce 1994 zprovoznili tepelnou úpravu a sušení čistírenských kalů, které se následně spalovaly ve spalovně. Což je sprosté slovo pro ekology, ale spalovna jela 10 let i na nebezpečné odpady a nikomu to nevadilo, a byla to světově špičková úroveň. Limity se plnily a nikdo neumřel. Pak do toho management Synthesie nechtěl dávat peníze, spalovnu nezákonně od ČOV oddělil (neudělala se oddělovací EIA) a prodal společnosti, která s tím má dodnes problémy. Provozovatel ČOV (prodalo se to VaKu) ale také, protože nové řešení kalového hospodářství stálo občany postupně asi miliardu a ještě se splácí... A platí se za bioplynku a za ukládání kalů na skládku, což v původní koncepci vůbec nebylo. Takže zářný příklad, jak může lidskou blbostí zhynout i světově špičková technologie.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM