2/2023

Rada a Parlament dosáhly dohody o reformě uspořádání trhu s elektřinou

| zdroj: Evropská rada0

electricity-pylon-gcf842f8b5_640.jpg
zdroj: pixabay

Rada a Parlament dosáhly 14. prosince 2023 předběžné dohody o reformě uspořádání trhu s elektřinou v EU, jejímž cílem je snížit závislost na ruském plynu, urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie a chránit spotřebitele.

Tato dohoda je skvělou zprávou, jelikož pomůže dále snížit závislost EU na ruském plynu a posílit výrobu energie, která nepochází z fosilních paliv s cílem snížit emise skleníkových plynů. Díky této dohodě budeme schopni stabilizovat dlouhodobé trhy, urychlit zavádění obnovitelných a nefosilních zdrojů energie, nabídnout občanům EU cenově dostupnější elektřinu a posílit konkurenceschopnost průmyslu," řekla Teresa Ribera Rodríguezová, třetí místopředsedkyně španělské vlády a ministryně pro ekologickou transformaci a demografickou výzvu.

Návrh je součástí širší reformy uspořádání trhu s elektřinou v EU, která zahrnuje rovněž nařízení zaměřené na zlepšení ochrany EU před manipulací trhu prostřednictvím lepšího monitorování a transparentnosti (nařízení REMIT). Předběžné dohody ohledně nařízení REMIT bylo dosaženo dne 16. listopadu 2023.

Smlouvy o nákupu elektřiny (PPA)

Rada a Parlament se dohodly, že poskytnou členským státům možnost výhradně podporovat nákup nových zařízení pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud to podmínky umožňují a je-li to v souladu s plány dekarbonizace členských států.

Pokud jde o dobrovolné standardizované smlouvy, oba orgány se dohodly, že pro členské státy zachovají dobrovolný charakter těchto smluv. Prozatímní dohoda rovněž obsahuje posouzení ze strany Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) týkající se trhu pro smlouvy o nákupu elektřiny na základě informací z databáze stanovené v nařízení REMIT.

Přístup k cenově dostupné energii během krize cen elektřiny

Oba zákonodárci se dohodli, že na základě návrhu Komise udělí Radě pravomoc vyhlásit krizi. Předběžná dohoda navíc stanoví kritéria pro vyhlášení krize v souvislosti s průměrnou velkoobchodní cenou elektřiny nebo prudkým zvýšením maloobchodních cen elektřiny.

Pokud jde o opatření, která mají členské státy po vyhlášení krize přijmout, oba orgány se dohodly, že zohlední stávající možnost dalšího snížení cen elektřiny pro zranitelné a znevýhodněné zákazníky na základě stávající směrnice o elektřině. Kromě toho jsou zapracována ustanovení, jejichž cílem je zabránit nepatřičnému narušení nebo roztříštěnosti vnitřního trhu.

Ochrana zranitelných zákazníků před odpojením

Rada a Parlament se dohodly na posílení opatření, která mají členské státy zavést na ochranu zranitelných zákazníků a zákazníků trpících energetickou chudobou, včetně doplnění definice energetické chudoby doprovázené odkazem na novou směrnici o energetické účinnosti s vhodnými opatřeními.

Kapacitní mechanismy odměňování

Zákonodárci se domluvili na tom, že kapacitní mechanismy budou strukturovanějším prvkem trhu s elektřinou. Kromě toho se dohodli, že v řádně odůvodněných případech zavedou možnou a výjimečnou odchylku z uplatňování mezní hodnoty emisí CO2 pro již povolené kapacitní mechanismy.

Rozdílové smlouvy

Rada a Parlament se dohodly, že dvousměrné rozdílové smlouvy nebo rovnocenné režimy budou mít stejné účinky jako model použitý v případě, že je do dlouhodobých smluv zahrnuto veřejné financování ve formě režimů přímé podpory cen.

Dvousměrné rozdílové smlouvy by se měly vztahovat na investice do nových zařízení pro výrobu elektřiny na bázi větrné energie, solární energie, geotermální energie, vodní energie bez využití přehradní nádrže a jaderné energie.

Pravidla týkající se dvousměrných rozdílových smluv se v zájmu zachování právní jistoty pro již probíhající projekty použijí až po skončení tříletého přechodného období po vstupu nařízení v platnost. Předběžná dohoda stanoví rovněž flexibilitu, pokud jde o způsob, jakým by se příjmy plynoucí státu prostřednictvím dvousměrných rozdílových smluv přerozdělovaly. Příjmy by se přerozdělovaly mezi koncové odběratele a mohly by být rovněž využity k financování nákladů na režimy přímé podpory cen nebo na investice do snížení nákladů na elektřinu pro koncové odběratele.

Další postup

Předběžnou dohodu, které dnes bylo dosaženo s Evropským parlamentem, musí nyní oba orgány potvrdit a formálně přijmout.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP