1/2024

Prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“

| zdroj: ČIŽP3

800px-VB54_Vsetínská_Bečva_pod_lesem_v_Poličné.jpg
zdroj: Pixabay

V souvislosti s „kauzou Bečva“ se ve veřejném prostoru objevuje řada zkratek, neověřených informací, nepodloženého obviňování, a co je horší, také urážek a lží. Nehodlám v rámci tohoto prohlášení opakovaně vyvracet jednotlivé nepravdy, fakta jsou doložitelná a dohledatelná, např. i na našich webových stránkách a v tiskových vyjádřeních. Situace však přesahuje meze a je natolik vyhrocena, že považuji za nutné reagovat.

Česká inspekce životního prostředí nic nezanedbala, v ničem nepochybila a nikoho nekryje. Inspektoři odvedli maximálně možnou profesionální práci. Postupujeme konzistentně jako u jiných havárií, jen z této události se stalo zpolitizované peklo. Bez jakýchkoli konkrétních důkazů je napadána práce inspekce, nectí se přitom ani zákony ani presumpce neviny. A to dokonce i ze strany zákonodárců. Kauza Bečva je smutný příběh, na kterém si každý „znalec“ dělá jméno.

Než nás ale kdokoli začne - třeba i na základě neznalosti, spekulací, odhadů, domněnek a kompilátů - osočovat z pochybení, nekompetentnosti, zahlazování stop, impotence, šlendriánství, dokonce systémového krytí nebo ze „selhání instituce demokratického státu“, měl by mít připravené věcné a doložitelné argumenty.

Budeme volat k odpovědnosti autory podobných výroků, díky nimž je bezprecedentně poškozováno renomé nezávislého inspekčního orgánu, který se „jen“ řídí platnými právními předpisy. Například zákonného vymezení hierarchie trestního a správního řízení, z něhož vyplývá současná „optická“ neaktivita inspekce. Ti, co po nás uvedeným způsobem „plivou“, útočí vlastně na systém, který je nastaven zákony této země.

Zásadně odmítám, že bychom nekomunikovali a strkali hlavu do písku. Od začátku jsme havárii komentovali v mezích, které stanoví platné zákony. Jsme obviňováni, že „nechceme říci“, že „tajíme“, že „máme povinnost“, že „existuje právo na informace“… Ano, právo na informace nikdo nezpochybňuje, ale nad tímto právem stojí víc – veřejný zájem na dopadení viníka této mimořádné havárie. A na tom se snad se v tuto chvíli všichni shodujeme.

Ztěžuje naši činnost, jak musíme denně od 20. září „slovíčkařit“ v mediálním prostoru, kde jsme neustále konfrontování s názory „odborníků“ vyvraťte, potvrďte, doložte, jak je možné… místo toho, abychom tento čas mohli věnovat šetření a vyhodnocování událostí kolem Bečvy. Můžeme se hájit v rámci obecných principů, o což se pokoušíme, ale nechce to nikdo slyšet. Jsem připraven poskytovat informace, hájit naši práci v rámci našich kompetencí daných právním řádem této republiky, a žádám o respektování toho, co můžeme říct a co je teď součástí probíhajících kontrol nebo trestního řízení.

Jsme nezávislý inspekční orgán, nikdy nás nikdo neovlivňoval v tom, co máme a nemáme dělat, nikdy jsme nedostali žádné zadání, abychom udělali něco jinak, nikdy jsme „nešli nikomu na ruku“. Celá kauza je komplikovaná a emoce se jen těžko zvládají. Viník zatím není známý, tlak je silný a hledá se obětní beránek. Má to být inspekce? To v žádném případě nedopustím.

Komentáře

  1. Z vlastní zkušenosti vím, že ČIŽP je zcela zbytečný úřad, kterému nevadí ani vyvážení vyfrézovaného asfaltu ze silnic do lesa v chráněné krajinné oblasti. Místo vyhrožování oponentům by mohl p. ředitel raději něco dělat. S kyanidy nepracuje zrovna každý a jako takové by měly být sledovány a kontrolovány.

  2. Plně se stavím za slova šéfa inspekce, protože vím, že inspekce v tomto případě spolupracuje. Bohužel v naší legislativě chybí od roku 2001 jedna povinnost podniků - ustavit odborně zdatného vodohospodáře, jak tomu bylo dříve. Proto je v mnoha podnicích chaos a mimo jiné dochází i k takovýmto haváriím. Tahle havárie by měla být impulsem k tomu, aby se věc začala napravovat, m.j. také ve vazbě na sucho.

  3. To co píšete není nic jiného než snůška keců. Vzorky, které jste dostali od rybářů jste pod průhlednou záminkou zašantročili a tím jste prakticky znemožnili usvědčení viníka (kterého informování lidé už stejně znají). Na svém postu už dávno nemáte co dělat..

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP