2/2023

Připomínky: Novela nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

| zdroj: VeKLEP0

alexandru-boicu-h0z0ptvGVR8-unsplash
zdroj: unsplash.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaným nařízením vlády se upravuje:

  • podoba a forma podávání zprávy o nadměrném majetkovém prospěchu (dosavadní znění nařízení vlády neupravovalo formu zprávy a vzhledem k tomu bylo možné doručovat zprávu v jakékoliv formě a podobě, včetně zasílání v listinné podobě, elektronicky na emailové adresy, do datové schránky atd.),
  • v souvislosti s úpravou podávání zprávy o nadměrném majetkovém prospěchu bude usnadněno podávání zprávy v případě, že je velký zákazník součástí seskupení osob (v takovém případě bude v aplikaci MPO umožněno, aby část zprávy za celou skupinu podával jeden člen seskupení a ostatní podávali jenom údaje týkající se odběrů elektřiny/plynu za stanovenou cenu v jeho odběrných místech),
  • bude upřesněna nezbytná podmínka snížení EBITDA za rok 2023 oproti referenčnímu období v roce 2021 na nejvýše 70% pro využití rozsahu nejvyššího přípustného majetkového prospěchu kategorie C, D nebo E (stávající právní úprava vycházela ze stejného záměru a existence této podmínky v Dočasném krizovém rámci, ale výsledná formulace umožňovala i při snížení majetkového prospěchu zachování vyšší EBITDA než je přípustné podle Dočasného krizového rámce).

Vypořádány budou připomínky uplatněné do 20.3.2023 do 12 hodin.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP