1/2024

Priority maďarského předsednictví v Radě EU v agendách MPO

| zdroj: MPO0

14086693619_1d5641df7d_c.jpg
zdroj: flickr.com

Od 1. července se Maďarsko podruhé od svého vstupu do EU ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Tím se zároveň uzavírá působení předsednického tria Španělsko-Belgie-Maďarsko. Stane se tak v době, kdy Unie po červnových volbách do Evropského parlamentu stojí na prahu nového institucionálního cyklu a čekají ji výzvy spojené s reakcí na doznívající energetickou krizí, potřebou posílit konkurenceschopnost EU na globální úrovni a dopady pokračující ruské války na Ukrajině.

Maďarsko si pro své předsednictví (HU PRES) vybralo motto „Make Europe Great Again“ připomínající volební slogan bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016. Podle maďarského ministra pro záležitosti EU má motto odkazovat na cíl Maďarska vést (pro)aktivní předsednictví a zároveň na fakt, že jsou členské státy silnější společně než každý zvlášť. Mělo by také symbolizovat představu, že se EU může stát nezávislým globálním hráčem. Sama o sobě vypovídající o záměrech předsednictví je i zkratka tohoto motta – MEGA.

Program HU PRES staví na sedmi prioritách. Jedná se o přijetí „Nové evropské dohody o konkurenceschopnosti“, posílení evropské obranné politiky, důslednou a na výsledcích založenou politiku rozšiřování, zastavení nelegální migrace, formování budoucí kohezní politiky, unijní zemědělskou politiku zaměřenou na zemědělce a řešení demografických výzev. Kromě toho si Maďarsko klade za cíl ve spolupráci s nově zvoleným Evropským parlamentem a novou Evropskou komisí zajistit hladký institucionální přechod a kontinuitu fungování unijních institucí.

Posílení unijní konkurenceschopnosti je jedním z hlavních témat HU PRES, z hlediska sektorových priorit spadajících do působnosti MPO chce proto Maďarsko v rámci Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) navázat na volání členských států po zajištění dlouhodobé globální konkurenceschopnosti EU a zaměřit se na stimulaci ekonomického růstu, zvyšování produktivity a podporu malých a středních podniků. Za zásadní v této souvislosti považuje horizontální přístup a zapojení unijních podniků s cílem vytvořit „Novou evropskou dohodu pro konkurenceschopnost“ (New European Competitiveness Deal).

V oblasti vnitřního trhu HU PRES plánuje navázat na Zprávu na vysoké úrovni o budoucnosti vnitřního trhu připravenou bývalým italským premiérem Enricem Lettou a především na očekávanou zprávu o konkurenceschopnosti EU, jejíž přípravou byl pověřen bývalý prezident Evropské centrální banky a zároveň další bývalý italský premiér Mario Draghi. Co se týče konkrétních legislativních návrhů, ambicí HU PRES je přijetí obecného přístupu Rady k revizi směrnice o opožděných platbách a zahájení vyjednávání o její konečné podobě s Evropským parlamentem (tzv. trialogy).

V oblasti průmyslové politiky HU PRES klade důraz na potřebu nové společné průmyslové strategie, která by měla být založena na principu technologické neutrality (tedy rovného přístupu ke všem čistým technologiím, vč. jaderných), a je připraveno prozkoumat potřebu cílené intervence na úrovni EU pro posílení konkurenceschopnosti unijních podniků. Zaměřit se chce také na podporu automobilového průmyslu, včetně trhu pro výrobu elektrických vozidel, a posílení ekosystému výroby čistých technologií skrze podporu investic, usnadnění přístupu nových technologií na trh a implementaci programů na posílení dovedností a inovací. V souvislosti s posilováním konkurenceschopnosti EU hodlá HU PRES také zahájit diskusi o případných změnách pravidel pro poskytování veřejné podpory.

 Z hlediska působnosti Rady pro energetiku(TTE/ENER) se HU PRES plánuje zaměřit na zajištění dostupných, bezpečných a udržitelných dodávek energií. V této souvislosti se chce věnovat stavu Energetické unie, energetické bezpečnosti, rozvoji elektrických sítí, podpoře technologické neutrality (vč. využívání jaderné energie) a geotermální energii. Tu považuje HU PRES za svoji prioritu a chce přispět k jejímu rozšíření, neboť ji vnímá jako jeden z významných prvků k zajištění energetické autonomie a bezpečnosti EU za současného naplňování klimatických cílů. Proto také plánuje připravit závěry Rady k podpoře geotermální energie a snížení souvisejících finančních rizik. Za zásadní pro dekarbonizaci považuje dále jadernou energii a hodlá podporovat iniciativy v této oblasti. S cílem posílit energetickou bezpečnost bude HU PRES podporovat také přístup k unijnímu financování pro projekty zaměřené na diverzifikaci infrastruktury pro zemní plyn. Věnovat se chce i tématu implementace energetických cílů v národních energetických a klimatických plánech jednotlivých členských států a balíčku „Fit for 55“.

Za zásadní považuje HU PRES také ambiciózní, otevřenou a věrohodnou obchodní politiku a klade důraz na posilování otevřených a férových obchodních vztahů, především v kontextu rostoucích protekcionistických tendencí v globálním obchodě. V rámci Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu (FAC/Trade) se proto hodlá věnovat implementaci aktuálního nařízení o systému všeobecných celních preferencí (GSP) a současně pokračovat v práci na jeho revizi a případně opětovně zahájit vyjednávání s Evropským parlamentem o jeho konečné podobě.

Dále se chce HU PRES zaměřit na pokrok ve vyjednávání dohod o volném obchodu (FTAs), jejich dokončení tam, kde to bude možné, a urychlení vstupu dohod v platnost po jejich uzavření. Další prioritou bude pro HU PRES obchodní spolupráce se zeměmi ASEAN, pokračování v projednávání balíčku k ekonomické bezpečnosti a zajištění efektivní implementace ochrany investic skrze intenzivnější spolupráci s Komisí a členskými státy. V souvislosti s přípravami 14. ministerské konference WTO bude prioritou HU PRES obnova systému urovnávání sporů ve WTO.

Rada pro telekomunikace (TTE/TELCO) by se pod vedením HU PRES měla zaměřit na debatu o budoucnosti unijního telekomunikačního sektoru a připravit závěry Rady k potřebám unijní digitální infrastruktury a zhodnocení souvisejících legislativních a politických iniciativ posledních let. Maďarské předsednictví naváže také na iniciativy belgického předsednictví v oblasti digitální diplomacie s důrazem na koordinaci kroků členských států v této oblasti. HU PRES se dále zaměří na standardizaci v oblasti telekomunikací s výhledem na říjnové Světové telekomunikační standardizační shromáždění Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a plánuje ve spolupráci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) uspořádat konferenci na téma budoucnosti telekomunikačního sektoru.

Cílem HU PRES bude dále pracovat na zrušení roamingových příplatků pro kandidátské země, tedy Ukrajinu, Moldavska a země západního Balkánu. V oblasti digitalizace bude prioritou HU PRES téma nově vznikajících technologií a jejich možného vlivu na konkurenceschopnost a udržitelnost. Dále se plánuje zaměřit na implementaci aktů o digitálních službách a digitálních trzích, aktu o umělé inteligenci, nařízení o evropské digitální identitě (eIDAS 2), aktu o interoperabilní Evropě a nařízení o Jednotné digitální bráně. Kromě toho se HU PRES hodlá věnovat vyhodnocení opatření v oblasti kyberbezpečnosti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA