1/2024

Praha plní klimatický plán

| zdroj: Praha.eu0

ian-kelsall-r_99s0uBXEs-unsplash
zdroj: unsplash.com

Náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková předložila radě Zprávu o druhém roce naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030. Analýza popisuje průběžné výsledky 69 klíčových projektů a předkládá přehled realizovaných aktivit, projektů, strategií a záměrů ve všech čtyřech oblastech – udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptace na změnu klimatu.

„Už ve druhém roce plnění Klimatického plánu se nám podařilo několik významných posunů u prioritních projektů. Například koupě bioplynové stanice u obce Chrást s cílem úpravy kapacity na 30, výhledově až 80 tisíc tun bioodpadu, pilotní́ výroba bioCNG z čistírenského kalu v areálu ČOV na Císařském ostrově, rozvoj projektu výstavby Energocentra na ÚČOV s vysokou kapacitou výroby tepla pro 93 tisíc pražských domácností. Zmíním i dekarbonizaci vozového parku Dopravního podniku hl. m. Prahy, přijetí a implementace strategického dokumentu Cirkulární strategie hl. m. Prahy a další posun v projektech adaptace na změnu klimatu a mnoho dalších,“ vyjmenovává Jana Komrsková.

Pětatřiceti stránkový dokument shrnuje konkrétní opatření ve čtyřech klíčových oblastech: udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptační opatření. Zejména v poslední jmenované oblasti mohou občané zaregistrovat nejvíce změn ve svém okolí.

V rámci adaptace je každý rok realizováno několik desítek konkrétních projektů týkajících se výsadby stromů a keřů, údržby a obnovy zeleně, revitalizace a obnovy vodních ploch a toků, obnova cest, alejí a parků, projekty pro zadržování vody v krajině, realizace pítek, mlžítek a dalších vodních prvků. Celkový přehled projektů včetně údajů o zvyšující se rozloze modrozelené infrastruktury města, je zapracován do veřejně dostupné mapové aplikace.

Pražští radní pro rok 2023 schválili také dotace z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro 130 projektů od 81 žadatelů v celkové hodnotě 40 milionů korun.

Pravidelný reporting o plnění úkolů Klimatického plánu by se měl v budoucnu změnit. Komise pro Klima hl. m. Prahy jej chce nově nastavit v dvouletém taktu s reportováním energetických dat pro mezinárodní výkaznictví Covenant of Mayors. Cílem této změny je kromě přípravy a přijetí metodiky výpočtu úspor emisí CO2 ekvivalentu u jednotlivých projektů zejména shromažďování informací o realizované úspoře CO2 na území hl. m. Prahy. A to včetně možnosti zajistit tak kalkulaci úspory emisí (CO2ekv.) u plánovaných a realizovaných aktivit města a na jejím základě aktualizovat v ročním cyklu uhlíkový rozpočet města.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA