4/2022

Pracovní skupina na vysoké úrovni pro chemický průmysl – energetická krize

| zdroj: MPO0

robin-sommer-wnOJ83k8r4w-unsplash
zdroj: unsplash.com

Dne 9. února  2023 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu konalo pravidelné jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl.

Uvedené jednání společně zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR). Jednání skupiny se zaměřilo na dopad energetické krize a rozdílných cen energií v Evropě. Diskutovaly se možnosti opatření na podporu průmyslu v době energetické krize a zajištění konkurenceschopnosti chemického průmyslu. Druhým klíčovým tématem jednání byla výše cel na hnojiva v Evropě. Konkurenceschopnost evropského průmyslu hnojiv je rovněž oslabena energetickou krizí. Rovněž bylo diskutováno téma CLP (Klasifikace, označování a balení chemických látek).

Dne 19. prosince 2022 Evropská komise navrhla revidované nařízení CLP chemických látek a zavedla nové třídy nebezpečnosti pro endokrinní disruptory a také pro chemikálie, které se nerozkládají v životním prostředí a mohou se hromadit v živých organismech, nebo riskovat vniknutí a šíření v rámci vodního cyklu, včetně pitné vody. SCHP ČR  a několik dalších zemí a sdružení vyjádřilo znepokojení nad dopadem tohoto opatření. Účelem nařízení CLP ((ES) č.  1272/2008) je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životní prostředí, jakož i volný pohyb látek, směsí a předmětů. CLP je právně závazné ve všech členských státech a přímo použitelné pro všechna průmyslová odvětví. Vyžaduje, aby výrobci, dovozci nebo následní uživatelé látek nebo směsí své nebezpečné chemické látky před uvedením na trh vhodně klasifikovali, označovali a balili.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM