1/2024

Plánované projekty výstavby ZEVO v Česku

| autor: Martina Jandusova0

zevo-chotikov
zdroj: ZEVO v Chotíkově u Plzně, ČEZ

Bez nadsázky by se dalo říci, že s projekty na energetické využití odpadů se roztrhl pytel a boj o každou tunu odpadu právě začíná. Doba je ideální. Novela zákona o odpadech už nějakou dobu platí a na výstavbu zařízení je možné získat podporu z Modernizačního fondu. První z připravovaných projektů již povolení získaly, další jsou na řadě v září.

Zákon o odpadech určuje podíly jednotlivých způsobů zpracování odpadů. Pro energetické využití komunálních odpadů zákon stanovuje hranici 25 % v roce 2035. Od roku 2030 bude zakázáno ukládání využitelných odpadů na skládku a v roce 2035 bude možné skládkovat nejvýše 10 % komunálních odpadů.

S poklesem skládkování komunálních odpadů ke zmíněné hranici 10%, zcela jistě dostane šanci zvýšení množství odpadu, které bude energeticky využíváno. Prostor k navyšování kapacity v Česku tedy máme. Zároveň je třeba zdůraznit, že v současné době energeticky využíváme pouze asi 12 % odpadů, takže lze říci, že nové kapacity potřebujeme.

Ministerstvo životního prostředí v plánu odpadového hospodářství na cílový rok 2035 s energetickým využitím odpadů počítá. „Je jasné, že tyto kapacity budou muset v Česku vzniknout, abychom splnili skladkovací cíle EU,“ uvedl na konferenci ENVIRO 2023 Jan Maršák, ředitel odboru odpadů.

Ministerstvo v současnosti monitoruje několik připravovaných projektů. Jedná se o výstavby zcela nových zařízení, ale i modernizace a navýšení kapacity stávajících zařízení. Několik projektů již získalo podporu z Modernizačního fondu.

Schválené dotace

Společnost SAKO Brno získala na svůj projekt Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení zpracovatelské kapacity a efektivity provozu částku ve výši přibližně 2, 8 miliardy Kč. Část prostředků by měla být použita v rámci projektu "Resako", prostřednictvím něhož bude vybudována nová linka o zpracovatelské kapacitě 132 tis. tun odpadu. Celková kapacita zařízení by se tak měla zvýšit o 60 % na 352 tis. tun.

V současné době brněnská společnost provozuje dvě linky v rámci zařízení na energetické využívání odpadů. Stávající linky zpracují 230 tisíc tun nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu ročně. Investice do nového kotle by měla vyjít na 2,3 miliardy korun. Na stránkách projektu je uvedeno, že se s otevřením nové linky počítá v roce 2025. Doprovázejí jej ale komplikace, jelikož soutěž na rozšíření zařízení byla nedávno zrušena.

Navýšit roční kapacitu spalovaného objemu odpadů, a sice z 330 tisíc tun na 480 tisíc tun, má v úmyslu také pražská spalovna ZEVO Malešice. V současné době probíhá proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

Modernizační fond dále podpoří rekordní dotací ve výši přes 6 miliard Kč výstavbu ZEVO v elektrárenské lokalitě Mělník, kterou připravuje společnost ČEZ. Pro tuto lokalitu se chystá modulární, dvoulinkové řešení o přibližné kapacitě 320 tisíc tun odpadů ročně (při průměrné výhřevnosti odpadů 10MJ/kg).

Odpad do zařízení by měl dodávat primárně Středočeský kraj a nejbližší svozová vzdálenost elektrárenské lokality. Ministerstvo životního prostředí k záměru již vydalo souhlasné stanovisko ohledně posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Investor očekává, že zkušební provoz bude spuštěn na přelomu roku 2027 a 2028.

Na jihu se toho plánuje hodně

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling