Reklama

OVZDUŠÍ

Technická expertní skupina pro udržitelné finance vydala publikaci týkající se klasifikace EU pro zelené ekonomické aktivity, neboli pro taxonomii, a dále zprávu týkající se standardů pro zelené dluhopisy EU.


Rada minulý týden na zasedání přijala dlouhodobou strategii EU pro snižování emisí skleníkových plynů, kterou jménem EU a členských států předloží v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.


Ministři členských států EU dnes na jednání Rady pro životní prostředí diskutovali o Zelené dohodě pro Evropu a o jejím propojení s včera zveřejněným návrhem „klimatického zákona,“ a také s očekávaným Akčním plánem pro oběhové hospodářství.


Služba pro předplatitele.


Český hydrometeorologický ústav vydal v listopadu (2019) tiskovou zprávu, která ohlašovala změnu prezentování dat o kvalitě ovzduší na svých webových stránkách, především jiný zápis indexu kvality ovzduší. V úvodu zprávy bylo vysvětleno, proč se tento index mění. Hlavním záměrem je zpřesnění účinků a dopadů na zdraví obyvatel.


Veletrh otevřených dat Open Data Expo, který 5. rokem pořádala Nadace OSF, se letos věnoval tématu klimatické krize, životního prostředí a zelené ekonomiky. První blok představil iniciativy ze zahraničí, které využívají otevřená data o životním prostředí k prosazení legislativních opatření na jeho ochranu. Druhý blok pak přizval do diskuse české instituce, které data o klimatu využívají ve své praxi.


Evropská komise zveřejnila návrh klimatického zákona, kterým chce stanovit právně závazný cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR je nepřijatelné, aby Evropská komise mohla po roce 2030 sama bez souhlasu členských států a Evropského parlamentu rozhodovat o cestě ke klimatické neutralitě.


Velká Británie se chce v boji proti emisím oxidu uhličitého v příštím roce vytasit s ekologičtějším benzínem.


Evropská komise vydala výsledky průzkumu Eurobarometr, které ukazují, že 94 % občanů EU považuje ochranu životního prostředí za důležitou.


Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydává první část předběžné zprávy týkající se kvality ovzduší na území České republiky v roce 2019.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372