Reklama

OVZDUŠÍ

Klimatický summit COP 26 v Glasgow se odkládá a pro Brusel bude obtížnější přesvědčit členské státy o "zelených" prioritách.


Služba pro předplatitele.


Svaz průmyslu a dopravy varuje před snahou Evropské komise držet se původního harmonogramu Zelené dohody pro Evropu. Viceprezident Evropské komise Frans Timmermans prohlásil, že Komise pracuje na klimatickém zákonu a doprovodných dokumentech podle původního plánu, který nehodlá měnit.


Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválila Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Z ekologického i ekonomického hlediska se chce DPP do následujících let zaměřit na pokrok v oblasti elektrických pohonů. To přispěje nejen ke snížení hlukové zátěže, ale i možnostem lokálně zcela bezemisní dopravy.


Služba pro předplatitele.


Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá zásadní posílení podpory zavádění alternativních paliv ze strany státu.


Evropská komise spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na zvýšení klimatických cílů do roku 2030 a opatření nutná pro výraznější snížení emisí skleníkových plynů.


Průmysl, elektrárny, letecké společnosti a další ostatní účastníci systému Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) musí do konce měsíce reportovat celkové množství vypuštěných emisí CO2. Odpovídající množství emisních povolenek pak musí dle pravidel EU do 30. dubna odevzdat.


Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že Návrh představuje zvýšení administrativní zátěže, která však vychází z evropské právní úpravy a mezinárodních dohod a je tedy podmíněně akceptovatelný, tj. při zohlednění uvedených připomínek.


Služba pro předplatitele.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372