Reklama

OVZDUŠÍ

Ceny emisních povolenek, které se obchodují v rámci evropského systému EU ETS, v posledních dnech prudce padají, a klesly tak na nejnižší hodnoty od loňského února. Kromě očekávaného poklesu ekonomické aktivity a spotřeby elektrické energie povolenky táhnou dolů i finanční trhy pod tíhou současné pandemie koronaviru.


Služba pro předplatitele.


Dnes bychom Vás rádi informovali o aktuálních i připravovaných dotačních možnostech na zlepšení životního prostředí v České republice. Podporu opatření nabízí nejen strukturální fondy EU, ale také spolupráce s Norskem a zeměmi EHP, stejně jako národní dotační programy.


Ve Sbírce zákonů ČR vychází novela vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.


Podpisem stvrdila primátorka města Markéta Vaňková uzavření deklarace o spolupráci mezi Brnem a Škoda Auto DigiLab. Spojení města s dceřinou společností mladoboleslavské škodovky pomůže rozšiřovat možnosti přepravy s podporou projektů orientovaných na šetrnou, ekologickou a bezpečnou dopravu.


Český klimatolog a meteorolog, Radim Tolasz, reaguje na  „Evropskou klimatickou deklaraci“ podepsanou pěti sty údajnými odborníky z celého světa. Signatáři v ní požadují, aby v debatě o klimatu zaznívalo více názorů a varují před klimatickým alarmismem.


Služba pro předplatitele.


Technická expertní skupina pro udržitelné finance vydala publikaci týkající se klasifikace EU pro zelené ekonomické aktivity, neboli pro taxonomii, a dále zprávu týkající se standardů pro zelené dluhopisy EU.


Rada minulý týden na zasedání přijala dlouhodobou strategii EU pro snižování emisí skleníkových plynů, kterou jménem EU a členských států předloží v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.


Ministři členských států EU dnes na jednání Rady pro životní prostředí diskutovali o Zelené dohodě pro Evropu a o jejím propojení s včera zveřejněným návrhem „klimatického zákona,“ a také s očekávaným Akčním plánem pro oběhové hospodářství.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372