Reklama

OVZDUŠÍ

Na celém světě dnes v důsledku znečištění domácího a venkovního ovzduší zemře odhadem 7 milionů lidí ročně. 


Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vedlo rozhovor s Pavlem Hrzinou, který se v UCEEB vědecky zabývá fotovoltaikou a problematikou elektrochemických zdrojů, která úzce souvisí s plánovaným rozvojem elektromobility. 


Vzhledem k zájmu a trvajícím dotazům ze strany žadatelů prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR termín pro podání žádostí u probíhající Výzvy č. 1/2017 IFN do 31. 12. 2020, popř. do vyčerpání alokace.


Největší vliv mají domácnosti, doprava a v některých lokalitách průmyslové zdroje, říkají výsledky nejnovější analýzy příčin znečištění ovzduší v ČR. 


Rada Libereckého kraje schválila na svém mimořádném zasedání v pondělí 16. prosince celkem 1193 žádostí o kotlíkové dotace za více než 139 milionů korun.


Tisíce tun škodlivých prachových částic odstraní ročně města a kraje při sezónním čištění komunikací. Pomocnou ruku jim nyní podává Ministerstvo životního prostředí.


Ministři členských států EU dnes na jednání Rady pro životní prostředí debatovali o nastavení politiky životního prostředí a klimatu v EU.


Klíče od speciálního vozu, takzvaného prachožrouta, převzala ve středu 18. prosince od náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové starostka porubského obvodu Lucie Baránková Vilamová.


První veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v České republice, která je napájena výhradně z produkce bezemisního jaderného zdroje, funguje na parkovišti před Jadernou elektrárnou Dukovany. Většinu kapacity baterií e-auta dobije za 25 minut.


Kvalitu ovzduší považujeme mnohdy za samozřejmost. V minulosti však vedlo ignorování nebezpečí znečištění ovzduší ke katastrofám.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372