Reklama

OVZDUŠÍ

Nadace Partnerství dnes ocenila pětici nejlepších nápadů na zvládání dopadů klimatické změny v rámci konference Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině v pražském IPR CAMPu.


Pro snížení emisí škodlivých plynů a prachových částic ze silniční dopravy je nezbytné, aby se zvýšil podíl vozidel na alternativní paliva.


Podzimní světový autosalon ve Frankfurtu ovládla elektrizovaná auta. Také Česká republika má svou prestižní akci pro mobilitu budoucnosti s názvem e-SALON na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany.


Celkový počet veřejných tankovacích míst se v Česku letos poprvé dostal přes 4 000. Zatímco však počet standardních čerpacích stanic s prodejem benzínu a nafty v Česku stagnuje, síť LPG stanic neustále roste.


Teplárna v Gdaňsku se stala druhou v Polsku, v níž strojírenský holding ZVVZ GROUP uspěl s nabídkou na její odprášení.


EU se dohodla s Islandem a Norskem na tom, že prodlouží spolupráci na snižování emisí skleníkových plynů a budou společně pokračovat v cíli snížit emise do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990. 


Česká technologie funkčních nátěrů FN NANO®, která prorazila do světa, se jeví být environmentálně i ekonomicky zajímavým produktem s mnohostranným využitím. Jedná se o vynález českého vědce ing. Jana Procházky Ph.D.


Dnes otevírá Čistou stopou Prahou v Legerově ulici AIR DRIVE, první stánek, který v Praze prodává čistý vzduch. Ten je určen především pro řidiče.


Společnost CIKAUTXO CZ s.r.o. se sídlem v Kokoníně (Jablonec nad Nisou), provozovatel stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Liberec, pokutu 200 tisíc korun. Za to, že tyto zdroje provozovala bez povolení provozu a tím porušila zákon o ovzduší. 


První vodíkové plavidlo na světě, Energy Observer, v Londýně zakotvilo v rámci světového turné. Energy Observer chce být první lodí schopnou produkovat svůj vlastní vodík z mořské vody během plavby a mezipřistání.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372