Reklama

OVZDUŠÍ

Teplárna v Gdaňsku se stala druhou v Polsku, v níž strojírenský holding ZVVZ GROUP uspěl s nabídkou na její odprášení.


EU se dohodla s Islandem a Norskem na tom, že prodlouží spolupráci na snižování emisí skleníkových plynů a budou společně pokračovat v cíli snížit emise do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990. 


Česká technologie funkčních nátěrů FN NANO®, která prorazila do světa, se jeví být environmentálně i ekonomicky zajímavým produktem s mnohostranným využitím. Jedná se o vynález českého vědce ing. Jana Procházky Ph.D.


Dnes otevírá Čistou stopou Prahou v Legerově ulici AIR DRIVE, první stánek, který v Praze prodává čistý vzduch. Ten je určen především pro řidiče.


Společnost CIKAUTXO CZ s.r.o. se sídlem v Kokoníně (Jablonec nad Nisou), provozovatel stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Liberec, pokutu 200 tisíc korun. Za to, že tyto zdroje provozovala bez povolení provozu a tím porušila zákon o ovzduší. 


První vodíkové plavidlo na světě, Energy Observer, v Londýně zakotvilo v rámci světového turné. Energy Observer chce být první lodí schopnou produkovat svůj vlastní vodík z mořské vody během plavby a mezipřistání.


Nový les vysadilo 19.10. na 14 místech v republice se státními lesníky z Lesů České republiky 31 tisíc lidí. V zemi jsou díky nim stovky tisíc sazenic.


Vychází finální zpráva o kvalitě ovzduší v roce 2018 v ČR. Úsek kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zveřejňuje publikaci „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2018“, kde hodnocení vychází z verifikovaných dat.


Krajský úřad poskytuje žadatelům dotace v rámci kotlíkových výzev. Formou veřejnosprávní kontroly také provádí na pěti procentním vzorku fyzickou kontrolu podpořených dílčích projektů před proplacením a stejné velký vzorek kontroluje v době udržitelnosti. Děje se tak formou náhodného výběru.


Ursula von der Leyenová, nově zvolená předsedkyně Komise, stanovila politické priority svého týmu na příštích pět let. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372