Reklama

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Konference Průmyslová ekologie 22.10.2019 v Kralupech nad Vltavou představí nové směry a trendy v minimalizaci dopadů průmyslových firem na životní prostředí z pohledu praxe a nové legislativy.


Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je velmi specifickou oblastí s mnoha úskalími při jejich shromažďování, přepravě a odstraňování.
Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu.
Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu.
Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu.
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých webových stránkách aktualizaci propojení informačního systému integrované prevence na data o jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší.
Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP.
Doporučení vzhledem ke změně v reportingu do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek – E-PRTR.
Pro řádné ohlášení do IRZ dle zákona č. 25/2008 Sb. zbývá necelý měsíc.
Dne 2. 1. 2019 byla po plánované odstávce spuštěna upravená verze ISPOP. Během odstávky došlo k nasazení nových verzí PDF formulářů pro ohlašování v roce 2019.

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372