Reklama

ODPADY

Nová odpadová legislativa bude zcela určitě injektována mnohými pozměňovacími návrhy. Jedno je však jasné. Jedním z nejdůležitějších bodů legislativy je krom skládkovacího poplatku a podivného institutu „třídící slevy“ i konec skládkování.


Cílem soutěže je osvěta podnikatelských subjektů i občanské veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství za účelem podpory přechodu České republiky k cirkulární ekonomice/oběhovému hospodářství. Národní soutěž realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou CzechInvest.


Na letošní berlínské konferenci o nakládání s odpady se vyjádřil Alexandr Janz ze Spolkového ministerstva životního prostředí k problematice chemických recyklací odpadních plastů. Potvrdil již dříve publikované skutečnosti, že v současné době neexistuje žádná legislativní definice chemické recyklace odpadních plastů.


V článku Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí jsme zveřejnili souhrn informací z otevřeného dopisu, který 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti TS Malá Haná zaslalo ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi.


Postavení Číny v globální ekonomice se mění. Zatímco v roce 2003, kdy se Čína potýkala s virem SARS, se podílela na světové ekonomice 4,3 %, vloni to již bylo 16,3 %.


Jedním z nedostatků Evropské strategie pro cirkulární ekonomiku plastů z roku 2018 je prioritní zaměření na využití plastových odpadů mechanickými způsoby recyklací.


Nulové množství emisí skleníkových plynů v Evropě do roku 2050. Taková je představa Evropského parlamentu, na jehož půdě poslanci schválili 15. ledna 2020 v dokumentu The European Green Deal. 


Nová evropská dohoda Green deal je důkazem, že Komise má další ambicioznější plány na cestě k oběhovému hospodářství.


Zdánlivě nesouvisející pojmy z nadpisu mají kupodivu něco společného. Došlo totiž k jejich zajímavému propojení. 


V rámci projektu Recyklohraní odevzdali školáci a studenti v Plzeňském kraji i k recyklaci 1 705 kg použitých baterií. Nejvíce baterií v přepočtu na žáka vytřídili v Základní škole Dobříč na severním Plzeňsku, a to 2,16 kg na žáka.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372