Reklama

ODPADY

Globální megatrendy, jako jsou ochrana klimatu a růst populace, vyžadují i v případě plastů přechod na cirkulární ekonomiku s ohledem na zodpovědné zacházení se zdroji.


Podle deníku Malajská rezerva bude strategie uvedena do života „do konce roku 2020“ jako součást plánu pro nulové plasty na jedno použití, který má být postupně naplněn mezi lety 2018–2030.


Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci pomáhá Pražanům s likvidací bioodpadu již takřka dva a půl roku. Během této doby zpracovala přes 5 200 tun bioodpadu. 


Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 25. listopadu 2019 jubilejní XX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách.


O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020.


Trend, směřující k optimalizaci vlastností plastových výrobků a způsobů jejich zpracování, musí směřovat k zohlednění cirkularity. Jednoduše řečeno, aditiva nesmějí omezovat recyklovatelnost, v optimálních případech ji musí usnadnit.


Uherské Hradiště se dlouhodobě snaží s ohledem na životní prostředí maximalizovat množství vytříděného využitelného odpadu z odpadu směsného.


Poté, co Čína omezila dovoz odpadu na své území, potýká se Evropa s problémem, jak s vytříděným odpadem dále naložit. Recyklační kapacity jsou nedostatečné a tato situace ovlivňuje i papírenský průmysl.


Vybrané kontejnery na tříděný odpad v pražských Dejvicích se po dobu čtyř týdnů dostaly pod drobnohled brigádníků, kterým se v Pražských službách začalo přezdívat lidské senzory. Jejich úkolem bylo každé dvě hodiny monitorovat vybraná stanoviště a pořizovat fotodokumentaci.


Z vysloužilých zářivek se tak do přírody nedostalo 240 kilogramů toxické rtuti. Čistě teoreticky by takové množství rtuti mohlo znečistit vodu v objemu 15 nádrží Lipno nebo 760 Máchových jezer.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372