Reklama

ODPADY

Polystyrenové plasty typu standardní, houževnatý a expandovatelný patří mezi pět nejpouživatelnějších plastů na světě s celkovou spotřebou přes 20 mil. tun ročně. Velkovýrobci těchto plastů mají enormní zájem na řešení udržitelnosti této komodity.


Služba pro předplatitele.


Rozhodli jsme se z odpadového hospodářství vyčlenit skládky, a protože odpad nikdy společnost nepřestane generovat, musí s ním nějak naložit. Technologií je více, máme na výběr.


Rozhodně by se tak dalo předpokládat z četných reakcí, ať už samotných obcí, nebo jejich sdružení v průběhu jednotlivých stupňů projednávání.


Pozornost téměř všude na světě se nyní upírá k záchranným složkám. Není to však jen koronavir, který musí řešit. Záchrana lidských životů je jejich dennodenním posláním. Moderní technologie, včetně spolehlivých baterií, jim v tom pomáhají.


Legislativní proces schvalování odpadových zákonů pokračuje a na povrch vyvstávají nová témata. Jednou z aktuálních diskuzí je zavedení povinné certifikace pro zpracovatele elektroopadu. 


Společnost je živý organismus, který má své nezbytně nutné životní funkce, bez kterých by to nešlo. Zdravotníci samozřejmě, bez odpadářů a vodohospodářů se ale také neobejdeme. 


27. 4. 2020

Peletovací lis

Technologie výroby pelet spočívá v regeneraci co největšího množství dřevěného odpadu pro výrobu energie. Dřevo nebo sláma, ze kterých se vyrábějí pelety, se nazývají biomasa, tj. obnovitelný zdroj energie, který nedojde. S pomocí peletovacího lisu můžete připravit nejen biomasu, ale také krmivo.


Služba pro předplatitele.


Každý chápe, že menší je slabší než větší, a že jednotlivec přežívá obtížněji než skupina. Obzvlášť, pokud jde o přechod z odpadového na oběhové hospodářství.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372