Reklama

ODPADY

Služba pro předplatitele.


Příspěvky na vyřazená vozidla, která byla ekologicky zlikvidovaná v letech 2018 a 2019, jsou vyčerpány. Provozovatelé autovrakovišť si letos od ledna do poloviny března řekli o posledních 15 milionů korun a dotační výzva číslo 22/2017 byla uzavřena. Další možnost na podporu separace druhotných surovin z autovraků budou mít od 4. ledna příštího roku.


Zdravotnická zařízení v současné době zatěžuje materiál infekčně kontaminovaný. Jedná se především o jednorázové ochranné pomůcky jako jsou rukavice, respirátory, roušky, ochranné pláště a další. Je nanejvýš důležité s tímto odpadem nakládat bezpečně. 


Vlastnosti a chování koronaviru v různých prostředích nejsou ještě zcela dokonale známy. Proto je nutné manipulovat s odpadem s nejvyšší opatrností. Státní zdravotní ústav doporučuje především důsledně posuzovat rizika.


Česká republika se kvůli epidemii koronaviru zahaluje. Spotřebovávají se tak tisíce repirátorů a roušek, mnohdy podomácku vyrobených, jelikož jich je nedostatek. Co s nimi ale dělat, když už doslouží? Přinášíme doporučení pro občany.


Jedním z nejslabších míst Strategie EU k cirkulární ekonomice odpadních plastů je přetrvávající nejednotná metodika ve vykazování odpadních plastů. I když se na tento problém poukazuje řadu let, řešení nepřichází. Jen díky tomuto stavu figuruje ČR již více než 10 let jako Mistr Evropy v recyklacích plastových obalů.


Ve statistikách EU + NO a CH za rok 2018 se uvádí výskyt plastových odpadů ve výši 29,1 mil. tun, z toho bylo 32,5 % vytříděno pro recyklaci, ale pouze 81 % bylo skutečně zrecyklováno, zbytek byl vyvezen do zahraničí.


Po roce 2021 naváže na nynější dotační program OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Bude kopírovat stávající dotační priority, kterými jsou výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.


Expertní rada pro vědu evropských akademií (EASAC – European Academies Science Advisory Council) varuje, že dosavadní snahy vyřešit krizi související s používáním plastových obalů jsou neúčinné a nesprávné.


S ohledem na preventivní opatření proti šíření koronaviru vydal SZÚ (Národní referenční laboratoře pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let) následující doporučení k prodeji nebalených potravin, nápojů a pokrmů do spotřebitelem přinesených obalů a nádob a při prodeji potravin v bezobalových prodejnách.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372