Reklama

ODPADY

Dle evropské asociace chemického průmyslu CEFIC dojde v roce 2019 v produkci ke stejnému poklesu jako v roce 2018, tj. o 0,7 %. Výroba panenských plastů poklesla za tři čtvrtletí 2019 o 6,7 % a dostala se tak pod úroveň roku 2015.


Ekologové připomínají, že vánoční svátky se nepříznivě projevují na špatné ekologické stopě. Problémem je nejen plýtvání potravinami, ale i zvýšené množství obalů. Většina zboží z e-shopů je totiž kvůli ochraně zabalena do plastů.


Švédská společnost Northvolt oznámila plánované spuštění svého pilotního projektu zaměřeného na recyklaci lithium-iontových baterií.


Právnická osoba ŠTOCHL GROUP s.r.o. se sídlem v Praze umožnila na část pozemků v k. ú. Mirošovice u Říčan, které užívá na základě nájemní smlouvy, navézt a následně skladovat tři tisíce tun stavebních odpadů. Pozemky k tomu ale nebyly určeny.


I přes malou úrodu ovoce se letos podařilo z polí a sadů zachránit přes 20 tun jídla, které putovalo do potravinových bank v České republice.


V reakci na nový zákon o odpadech byl na půdě Poslanecké sněmovny uspořádán seminář „65-25-10“. Setkali se zde zástupci institucí, jejichž role je v odpadovém zákoně významná.


Skládka Ďáblice je provozována od roku 1993. Provozovatelem je společnost FCC ČR, s.r.o. Podle posledního rozhodnutí by mělo být ukončeno ukládání odpadů na skládku do konce roku 2019.


V současné době se stále více hovoří o potřebě intenzivnější separace a dalšího využívání bioodpadů, které tvoří výrazné procento komunálních odpadů celkem.


Veolia a Yara, která se specializuje na výživu zemědělských plodin, podepsaly v těchto dnech dohodu o rozvoji cirkulární ekonomiky v rámci potravinářského a zemědělského výrobního řetězce, jejímž základem je recyklace živin formou uzavřených cyklů.


Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu, tedy bioodpadu živočišného a rostlinného původu z domácností. Biologicky rozložitelné odpady v současné době tvoří značnou část směsného komunálního odpadu, přitom významně ztěžují jeho energetické využití.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372