Reklama

ODPADY

Nová spalovenská linka v areálu SAKO Brno, jejíž záměr schválila Rada města Brna, dosáhne vedle úspory energie také výrazné šetrnosti z hlediska nakládání s vodou, neboť SAKO Brno přichází s unikátním konceptem kondenzace vodních par pomocí kondenzátoru spalin.


Letošní Nobelovu cenu za chemii získali John Goodenough, Stanley Whittingham a Japonec Akira Jošino za vývoj lithium-iontových baterií, které se v současné době využívají po celém světě k napájení přenosných elektronických zařízení a elektromobilů.


Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila výzvu ke jmenování členů vědeckého výboru. Vědecký výbor poskytuje zásadní podporu řízení EEA. Pomáhá správní radě a výkonnému řediteli při plnění jejich povinností poskytováním nezávislých vědeckých stanovisek v souladu s ustanoveními.


Situace na poli odpadů není růžová: třídí se sice hodně, ale málo se recykluje. Na konferencích kde kdo plamenně hovoří o oběhovém hospodářství, ale k tomu, aby se něco skutečně změnilo, potřebujeme reálné projekty. Právě proto si před několika měsíci skupina žen řekla, že je třeba uvést věci do pohybu, a založily Alianci pro ženy v oběhovém hospodářství.


Z několika typů polyolefinů, postupně zaváděných do průmyslové výroby po druhé světové válce, mají největší uplatnění nízkohustotní polyetyleny (LDPE a LLDPE), vysokohustotní polyetyleny (HDPE) a polypropyleny (PP). Polyolefiny hrají dominantní roli ve spotřebě a aplikacích plastů s podílem téměř 50 % z celkové spotřeby plastů.


Služba pro předplatitele.


Na poslední den letošního března jsem byl zván na každoročně se opakující tiskovou konferenci Plastics Europe Deutschland ve Frankfurtu. Mimo jiné měly být prezentovány statistické údaje o světové spotřebě plastů za rok 2019. Opatření v souvislosti pandemií způsobily, že tiskovka byla odvolána a zaměstnanci asociace pracovali z domova. Až v tomto týdnu se mi podařilo získat požadované údaje.


Poctiví evropští výrobci a distributoři elektrozařízení čelí dlouhodobě nekalé konkurenci ze zahraničí. V rámci takzvaného free-ridingu – „jízdy načerno“ – se řada mimoevropských e-shopů vyhýbá placení povinných příspěvků do evropských systémů recyklace elektroodpadu.


Pozměňovací návrh poslankyně Evy Fialové ke sněmovnímu tisku č. 677/0, tedy k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, který navrhoval zavést povinnou certifikaci od 1. 1. 2021 pro provozovatele zařízení na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování veškerých odpadních elektrozařízení, byl změněn.


Městská společnost SAKO Brno ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna realizuje řadu projektů, které mají za cíl předcházení vzniku odpadů. Jeden z nich nese název „Brno kompostuje“. V rámci jeho třetího kola bylo občanům města vydáno celkem 3 000 kusů kompostérů.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372