Reklama

ODPADY

Uherské Hradiště se dlouhodobě snaží s ohledem na životní prostředí maximalizovat množství vytříděného využitelného odpadu z odpadu směsného.


Poté, co Čína omezila dovoz odpadu na své území, potýká se Evropa s problémem, jak s vytříděným odpadem dále naložit. Recyklační kapacity jsou nedostatečné a tato situace ovlivňuje i papírenský průmysl.


Vybrané kontejnery na tříděný odpad v pražských Dejvicích se po dobu čtyř týdnů dostaly pod drobnohled brigádníků, kterým se v Pražských službách začalo přezdívat lidské senzory. Jejich úkolem bylo každé dvě hodiny monitorovat vybraná stanoviště a pořizovat fotodokumentaci.


Z vysloužilých zářivek se tak do přírody nedostalo 240 kilogramů toxické rtuti. Čistě teoreticky by takové množství rtuti mohlo znečistit vodu v objemu 15 nádrží Lipno nebo 760 Máchových jezer.


V polovině roku 2021 skončí rekultivace bývalého odkaliště teplárenského popílku a území bude pokryto zelení. 


TATRA TRUCKS a.s. se sídlem v Kopřivnici nesplnila ohlašovací povinnost podle zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.


V úterý 19. listopadu 2019 se v pražském hotelu Olympik Tristar konal již 4. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii, který opět trhnul návštěvnický rekord. 


V pondělí 25.11.2019, bude Vláda ČR schvalovat zákony o odpadovém hospodářství připravené Ministerstvem životního prostředí, které zásadně ovlivní podobu nakládání s odpady a ochrany životního prostředí v Česku. Institut cirkulární ekonomiky zaslal otevřený dopis všem ministrům. Jeho znění zde otiskujeme. 


Právě probíhá Evropský týden pro snižování množství odpadu (EWWR), u jehož příležitosti upozorňuje vídeňská Poradna v oblasti životního prostředí na to, že i v případě skla by se mělo dbát na jeho redukci.


Dne 25. října 2019 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová nařízení k ekodesignu elektromotorů, vnějších napájecích zdrojů, transformátorů a svařovacích zařízení.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372