1/2024

Novým ředitelem CENIA je Jiří Valta

| zdroj: MŽP0

mzp_CENIA_Valta_Jiri03
zdroj: mzp.cz

Novým ředitelem České informační agentury životního prostředí (CENIA) se stal Jiří Valta, dosavadní vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství CENIA. Na základě veřejného výběrového řízení jej 17. června jmenoval do funkce ministr životního prostředí Petr Hladík.

„CENIA má v oblasti dat o životním prostředí naprosto unikátní postavení, a to nejen pro MŽP, ale i pro celou vládu. Proto má být výkonnou datovou základnou a vysoce odbornou servisní agenturou, na jejíchž výstupech se staví politiky a strategie v celé oblasti životního prostředí. Jde hlavně o oblasti s vysokou prioritou, jako jsou odpadová data, IPPC, REACH, ohlašovací povinnost soukromých subjektů nebo shromažďování dat o vývoji jednotlivých složek životního prostředí u nás. Děkuji dočasně pověřenému řediteli Janu Práškovi za to, že provedl CENIA obdobím nutné a potřebné transformace a přeji novému řediteli, aby se mu podařilo uskutečnit jeho vize,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Chci rozvíjet CENIA jako dynamickou a efektivní organizaci, která poskytuje servisní a expertní služby zřizovateli, tedy Ministerstvu životního prostředí. CENIA se pod mým vedením zaměří na využívání nejnovějších technologií a postupů pro vývoj resortních agendových systémů. Cílem je vybudovat agenturu postavenou na vysoké odbornosti pracovníků, vytvářející informace s přidanou hodnotou získanou ze sběru a zpracování dat a jejím expertním vyhodnocením. Děkuji za nelehkou práci současnému pověřenému řediteli Práškovi, a jsem rád, že bude pokračovat v roli zástupce ředitele," říká nově jmenovaný ředitel CENIA Jiří Valta.

Nový ředitel se chce zaměřit především na vývoj a rozvoj agendových informačních systémů jako je GEOPORTÁL, který umožňuje na jednom místě vyhledat prostorové informace, zejména mapy se speciálním obsahem, nebo systém na zveřejňování informací o posuzování vlivu nejrůznějších projektů na životní prostředí (Informační systém EIA). CENIA by také měla rozvíjet přidanou hodnotu spravovaných dat, zejména jejich socio-ekonomický rozměr, tak aby MŽP mohlo ještě více využívat datovou základnu pro rozhodování v nejrůznějších oblastech.

Ing. Jiří Valta má dlouhodobé pracovní zkušenosti z oblasti projektového řízení datových systémů zaměřených především na odpady a oběhové hospodářství. Vedle CENIA spolupracoval s Technologickou agenturou České republiky a působil také v soukromém sektoru. Vystudoval Fakultu lesnickou a environmentální na České zemědělské univerzitě v Praze.


Česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Jejím hlavním úkolem je odborná, informační, datová a výzkumná podpora výkonu státní správy a provoz a rozvoj informačních systémů. CENIA tak zajišťuje validovaná data a informace z oblasti životního prostředí, poskytuje mapové služby a spravuje a provozuje řadu informačních systémů.

Zajišťuje technickou infrastrukturu pro plnění ohlašovacích povinností, věnuje se problematice odpadového a oběhového hospodářství a provádí posudkovou a certifikační činnost v oblasti integrované prevence. Spolupracuje se všemi poskytovateli datových zdrojů v resortu životního prostředí i s řadou výzkumných, vědeckých či univerzitních pracovišť. V ČR je CENIA kontaktním místem pro Infrastrukturu pro prostorové informace v Evropě INSPIRE.

Restrukturalizace agentury CENIA spočívala v redukci agend a úvazků, snížení provozních nákladů a převedení agend do jiných resortních organizací, na MŽP a jiné resorty. CENIA nadále plní výkonné agendy spojené přímo s výkonem státní správy a koordinací vůči Evropské agentuře životního prostředí (European Environment Agency, EEA).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA