1/2021

Nový život pro staré fotovoltaické panely

| autor: František Vörös, konzultant České technologické platformy Plasty0

solar-farm-g6bf3157de_640.jpg
zdroj: pixabay

V červenci byl v EU zveřejněn balíček „Fit for 55“, který má pomoci přiblížit EU ke splnění cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % a nasměrovat EU k uhlíkově neutralitě v roce 2050. Výraznou roli v tomto úsilí hrají instalace fotovoltaických panelů.

Solární fotovoltaika je globálně v současnosti nejrychleji rostoucím odvětvím výroby obnovitelné energie. Očekává se, že do roku 2030 dožene výrobu energií z vodních elektráren a dosáhne 15 % podíl na celkové vyrobené elektřině. Náklady na solární fotovoltaiku klesly za posledních deset let přibližně o 90 % a jsou na nejnižší úrovni ve srovnání s jinými zdroji.

V ČR činí podíl fotovoltaiky cca 2,5 %, v průběhu příštích deseti let se očekává zvýšení podílu na 10–15 %. Vloni bylo v ČR instalováno 6293 nových solárních panelů s celkovým výkonem 51,4 MW, což představuje 104 % nárůst proti roku 2019. Do roku 2030 by se mělo zrealizovat s přispěním Modernizačního fondu 7-14 GW fotovoltaiky.

Pro schválené projekty je alokováno 71 mil. Kč. Z programu Nová zelená úsporám lze čerpat 30 - 140 tis. Kč na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou, přičemž vyrobenou elektřinu je nutno přednostně využívat v domě. ČEZ plánuje do roku 2030 zrealizovat solární elektrárny za 90 miliard Kč. Pro tyto účely uzavřely partnerství s Komerční bankou.

Typický solární panel obsahuje přes 90 % hmotových křemíkových sloučenin, dále kovový, většinou hliníkový rám, měděné vodiče a fotovoltaické články, které jsou zapouzdřeny v plastu a jsou uloženy mezi skleněné desky. Panely obsahují stopová množství stříbra, teluru, galia, india a cínu, starší typy i nebezpečného kadmia a olova. Dodavatelé plastů pro fotovoltaiku, včetně nabízených 67 polymerních produktů, jsou uvedeni na www.omnexus.spacialchem.com.

Vzhledem k růstu počtu instalovaných solárních panelů je nutné řešit jejich recyklaci po skončení více než 30leté životnosti. Mezinárodní agentura IRENA odhaduje, že v roce 2050 bude k dispozici 78 mil. tun odpadních fotovoltaických panelů, nejvíce v Číně a v USA.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo