Časopis

Nový OPIK informuje o přípravě nového operačního programu

| zdroj: SP ČR0

network-3537401_640.jpg
zdroj: pixabay

Šestnácté číslo časopisu přináší informace o výzvě v programu podpory Potenciál. Dále vyhodnocuje vybrané výzvy z prioritní osy 3 a 4. V metodických rubrikách seznamuje čtenáře, jak se připravit na kontrolu velikosti podniku. Především však představuje práce na novém Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

OP TAK

Na podporu českých podnikatelů z fondů EU se v programovém období 2021–2027 zaměří Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Celková alokace na plánované aktivity dosahuje výše 79,3 mld. Kč (81,5 mld. Kč vč. Technické pomoci), kterou počátkem března 2021 schválila Vláda ČR.

Program má být rozdělen do 5 priorit:

  • Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace s navrhovanou alokací 31,39 mld. Kč
  • Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP - 9,9 mld. Kč
  • Rozvoj digitální infrastruktury - 5 mld. Kč
  • Efektivnější nakládání se zdroji - 3,88 mld. Kč
  • Posun k nízkouhlíkovému hospodářství - 29,14 mld. Kč

V únoru až březnu roku 2022 se plánuje vyhlášení prvních výzev.

Kromě podrobnějšího představení všech priorit dále OPIK uvádí klíčové prvky Nařízení pro fondy EU v programovém období 2021–2027. Patří mezi ně oblast auditu, spolufinancování, kombinace dotací a finančních nástrojů či možnost podpory velkých podniků atd.

VIII. výzva programu Potenciál

MPO plánuje 27. května 2021 vyhlásit výzvu VIII programu Potenciál. Podrobnosti včetně alokace ve výši 1 mld. Kč jsou blíže uvedeny v dvouměsíčníku.

Programy Nízkouhlíkové technologie a Vysokorychlostní internet

V posledních výzvách Programu podpory Nízkouhlíkové technologie bylo schváleno 488 projektů. Z programu OP PIK byly dále na podporu výstavby přístupových sítí k vysokorychlostnímu internetu vypsány a úspěšně vyhodnoceny dvě výzvy, ze kterých je doporučeno k realizaci 64 projektů na zajištění dostupnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro více než 47 tisíc domácností.

Nové programy ČMZRB

ČMZRB usnadní podnikatelům digitalizaci a další rozvoj jejich byznysu, v prvním čtvrtletí letošního roku rozšířila nabídku pro podnikatele o nové produkty. K nim patří tzv. SMART ZÁRUKA, RIZIKOVÝ KAPITÁL – IPO FOND, ELENA, S-PORADENSTVÍ, ZÁRUKA COVID SPORT A COVID ZÁRUKA CK.

Kontroly velikosti podniku

Téma kontroly a určení velikosti podniku se v poslední době stalo strašákem nejednoho žadatele, ale ve skutečnosti tomu stačí věnovat jen o trochu víc pozornosti a času při přípravě podkladů a využít informace uvedené v příručce k použití definice MSP.

Z hlediska kontroly tematických částí projektu lze pochybení rozdělit do tří oblastí:

  • • pochybení při kontrole finanční části projektu (zjednodušeno: kontrola účetnictví);
  • • pochybení při kontrole výběrových/zadávacích řízení;
  • • pochybení při kontrole statusu MSP.

Jak se problémům vyhnout ukazuje právě aktuální číslo OPIK.

Všechny čísla OPIK včetně aktuálního naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat