Tag: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

network-3537401_640.jpg

Aktuality / Dotace / 11. 5. 2021

Nový OPIK informuje o přípravě nového operačního programu

Šestnácté číslo časopisu přináší informace o výzvě v programu podpory Potenciál. Dále vyhodnocuje vybrané výzvy z prioritní osy 3 a 4. V metodických rubrikách seznamuje čtenáře, jak se připravit na kontrolu velikosti podniku. Především však představuje práce na novém Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027.

logo-3683777_640.jpg

Aktuality / Energie / 30. 7. 2021

Vodíková strategie ČR schválena vládou

Vláda ČR na svém jednání dne 26. 7. 2021 schválila Vodíkovou strategie České republiky, která navazuje na evropskou vodíkovou strategii. Vodík a vodíkové technologie jsou jedním z hlavních nástrojů pro dosažení cílů snižovaní emisí skleníkových plynů tak, jak jsou stanoveny v Zelené dohodě pro Evropu. Strategie analyzuje různé možnosti výroby a využití vodíku a stanovuje prioritní oblasti dalšího rozvoje.

drought-19478_640.jpg

Aktuality / Ovzduší / Energie / 13. 9. 2021

Zpráva o klimatických změnách popisuje především: oteplování, změnu energetiky a chování člověka.

„Atmosféra, oceány, řeky, lesy, pole, ale i člověk jsou součástí probíhající změny klimatu. Ale jen člověk může své chování vědomě změnit a klimatu tak pomoci.“ Tato slova jsou aktuálním komentářem klimatologa Radima Tolasze a objevila se v tiskové zprávě u příležitosti zveřejnění hodnotící zprávy IPCC.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia