1/2021

Nový evropský BAUHAUS

| zdroj: MPO0

new_european_bauhaus_0.png
zdroj: mpo.cz

Nový evropský Bauhaus je další iniciativou pro urychlení cesty k udržitelnosti stavebnictví.

Iniciativa Nový evropský Bauhaus (dále jen „NEB“) byla představena Evropskou komisí ve sdělení z 15. září 2021 (COM(2021) 573 final). Navrhovaný soubor nových opatření NEB podporuje nový životní styl, v němž se stylový design snoubí s udržitelností a pomáhá tak urychlit ekologickou transformaci v různých hospodářských odvětvích. Cílem této iniciativy je poskytnout všem občanům přístup k oběhovému zboží s nižšími uhlíkovými emisemi, které podporuje obnovu přírody a chrání biologickou rozmanitost.

Podstata NEB vychází z původního hnutí Bauhaus, které vzniklo v roce 1919 v době rozsáhlé společenské a průmyslové transformace. NEB si klade za cíl dodat Zelené dohodě pro Evropu kreativní a kulturní rozměr a podpořit tak zejména udržitelnost inovací, nových technologií a celého hospodářství. Je zaměřen na ekosystém stavební a textilní.

Evropská Komise bude v rámci NEB podporovat inovativní pilotní projekty, včetně např. projektů sociálního cenově dostupného udržitelného bydlení (v rámci speciálních výzev programu Horizont Evropa), bude poskytovat technickou pomoc při vývoji a realizaci těchto projektů, zavede zvláštní finanční nástroj pro městský rozvoj a bude hledat i nejjednodušší cestu podpory malých projektů. Vysoce kvalitní projekty, které ale nebude možné finančně podpořit z důvodu omezeného rozpočtu, ocení NEB značkou excelence.

Více informací k NEB naleznete na webu https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_cs.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo