1/2024

Nové výzvy z OPŽP podpoří materiálové koncovky a systémy předpovědí a varování

| autor: redakce| zdroj: OPŽP0

8514184258_6f2434763a_c
zdroj: flickr.com

Z nově vyhlášených výzev bude možné čerpat finanční prostředky na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a celostátní systémy včasného varování před povodněmi či suchem. Připraveno je dohromady 400 milionů korun.

Cílem nových výzev je přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství, efektivnějšímu využívání zdrojů a ochraně klimatu.

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Dotační výzva je zacílena na materiálové koncovky, ve kterých je odpad zpracováván na materiál nebo výrobek. „Jedná se o zařízení, do nichž vstupuje odpad a vystupuje 'neodpad' ve formě konkrétního výrobku, např. kompostér, paleta nebo ve formě materiálu k dalšímu zpracování, např. regranulát," uvádí MŽP.

Podpořena budou pouze ta zařízení, která alespoň ze 70 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů:

 • papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01;
 • plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04;
 • nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01,
 • textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08,
 • kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05;
 • dřevěné obaly 15 01 03.

Příjemci podpory:

 • Církve a náboženské společnosti.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Kraje.
 • Městské části hl. města Prahy.
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti.
 • Národní podnik.
 • Obce.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace.
 • Státní podniky.
 • Veřejnoprávní instituce.
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč. Výše podpory činí až 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude spuštěn3. června a potrvá do 29. listopadu 2024.

Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu

Druhá výzva je určena projektům budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni.

Příjemci podpory:

 • Příspěvkové organizace.
 • Státní podniky.

Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč. Podpora může dosáhnout až 100 % u příspěvkových organizací či 85 % v případě státních podniků.

Příjem žádostí probíhá od 29. května do 31. října 2024.


Žádosti včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Dokumenty k 69. výzvě

Dokumenty k 75. výzvě

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag