1/2024

Nová nařízení k ekodesignu výrobků

| zdroj: MPO ČR0

Nová nařízení k ekodesignu výrobků

Níže uvádíme přehled hlavních změn ve srovnání se současným stavem.

Nařízení 2019/1781 stanovuje požadavky na ekodesign elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami. Hlavní změny ve srovnání se současně platným nařízením 640/2009:

 • Stanovení povinností také na pohony s proměnnými otáčkami.
 • Rozšíření rozsahu jmenovitých výkonů elektromotorů (Pn = 0,12 kW – 1000 kW).
 • Zpřísnění požadavků na energetickou účinnost elektromotorů.

Začátek účinnosti nařízení:

 • 1. 7. 2021 (pouze první odstavec článku 7 platí již od 14. 11. 2019 – jedná se o ustanovení, které zakazuje, aby výrobek při testování vykazoval lepší parametry, než má ve skutečném provozu).

Nařízení 2019/1782 stanovuje požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů. Hlavní změny ve srovnání se současně platným nařízením 278/2009:

 • Stanovení požadavků na vnější napájecí zdroje s více výstupními napětími.
 • Zpřísnění požadavků na energetickou účinnost vnějších napájecích zdrojů ve stavu bez zátěže a v aktivním režimu.
 • Nové požadavky na informace uvedené na typovém štítku a v návodu k použití pro konečné uživatele.

Začátek účinnosti nařízení:

 • 1. 4. 2020.

Nařízení 2019/1783 mění nařízení 548/2014 o požadavcích na ekodesign malých, středních a velkých výkonových transformátorů. Hlavní změny, ke kterým dochází v nařízení 548/2014:

 • Členské státy EU mohou oznámit Komisi odchylku od standardních napětí v elektrických distribučních sítích, což je případ ČR. Norma EN 60038 uznává vnitrostátní odchylku ČR, která pro nejvyšší napětí pro zařízení ve střídavých trojfázových systémech činí 38,5 kV místo 36 kV a 25 kV místo 24 kV.
 • Je možné nahradit stávající střední transformátor identickým transformátorem, který nebude plnit požadavky Tier 2 (od 1. 7. 2021), pokud by nový transformátor plnící požadavky Tier 2 vyžadoval nadměrné náklady. Tyto případy se budou týkat již existujících instalací transformátorů, které jsou umístěny např. v omezených prostorách objektů rozvoden ve městech. Obdobná výjimka se bude vztahovat také na velké transformátory.
 • Je stanoveno, po kterých úkonech v rámci opravy či vylepšení transformátoru, bude transformátor považován za nový transformátor, který musí plnit požadavky na ekodesign.

Začátek účinnosti nařízení:

 • 14. 11. 2019 (tj. 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU).

Nařízení 2019/1784 stanovuje požadavky na ekodesign svařovacích zařízení.

 • Na tuto výrobkovou skupinu se zatím požadavky na ekodesign nevztahovaly.
 • 1. etapa povinností zahrnuje požadavky na účinné využívání zdrojů. Jedná se např. o zajištění dostupnosti nejčastěji používaných náhradních dílů, umožnění přístupu odborným opravnám k informacím o opravě a údržbě výrobku a umožnění demontáže výrobku po skončení jeho životnosti pro další využití materiálů a recyklaci.
 • Výrobci budou muset zajistit, aby byl návod k použití výrobku dostupný na veřejně přístupných internetových stránkách.
 • 2. etapa vyžaduje splnění požadavků na energetickou účinnost svařovacích zařízení (účinnost zdroje proudu a spotřeba energie v klidovém stavu).

Začátek účinnosti nařízení:

 • 1. 1. 2021 (1. etapa), 1. 1. 2023 (2. etapa).

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA