4/2022

Nezákonný odběr vody nebo jiný zásah proti životnímu prostředí? Komise chce přísné tresty

| autor: Martina Jandusova0

pexels-ekaterina-bolovtsova-6077326.jpg
zdroj: pexels

Evropská komise zveřejnila v prosinci návrh směrnice, která zavádí právní rámec pro postih pachatelů trestné činnosti proti životnímu prostředí. Jednou z nově trestaných oblastí jsou nezákonné odběry vody.

Cílem návrhu, který úzce souvisí se Zelenou dohodou pro Evropu, takzvaný Green Deal, je především stanovení definice toho, co lze považovat za trestný čin proti životnímu prostředí. Komise si od legislativního návrhu slibuje, že dojde ke zvýšení účinnosti ochrany životního prostředí. Zároveň by měla být členským státům stanovena povinnost zavedení trestněprávních opatření.

Nové oblasti

V návrhu jsou definovány nové trestné činy proti životnímu prostředí. Stanovena je také minimální úroveň sankcí a posílena účinnost spolupráce v oblasti prosazování práva. Návrh rovněž ukládá členským státům povinnost podporovat a pomáhat osobám, které oznamují trestné činy proti životnímu prostředí, a spolupracovat při prosazování právních předpisů. "Tento návrh pomůže chránit přírodu a přírodní zdroje, jakož i veřejné zdraví a kvalitní životní podmínky," tvrdí Evropská komise.

Mezi trestné činy v oblasti životního prostředí bude nově zařazen:

  • nezákonný obchod se dřevem,
  • nezákonná recyklace lodí,
  • nezákonný odběr vody z podzemních nebo povrchových vod,
  • závažná porušení právních předpisů EU v oblasti chemických látek, závažná porušení týkající se nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny,
  • závažná porušení právních předpisů týkajících se invazních nepůvodních druhů s významem pro Unii,
  • závažné obcházení požadavků na získání povolení a provedení posouzení vlivů na životní prostředí, které způsobilo značné škody,
  • zdroj vypouštění znečišťujících látek z lodí.

Pokud by takový trestný čin způsobil smrt nebo vážnou újmu jednotlivci či skupině osob, členské státy by dle návrhu Komise mohly udělit trest odnětí svobody v délce až 10 let a další sankce. Návrh by zároveň měl ulehčit přeshraniční vyšetřování těchto trestných činů a stanovit dodatečné sankce, včetně obnovy přírody, vyloučení z přístupu k veřejnému financování a zadávacím řízením nebo odnětí správních povolení.

Malá úspěšnost stíhání

Díky nové legislativě dojde k vyjasnění stávající definice trestných činů proti životnímu prostředí, čímž se zvýší právní jistota v evropských státech. Revizí původní směrnice z roku 2008 se totiž zjistilo, že počet úspěšně stíhaných případů v oblasti životního prostředí byl velmi malý. Úroveň sankcí byla moc nízká na to, aby odrazovala od nezákonných činností. Nedostatečná byla i přeshraniční spolupráce.

Trestné činy proti životnímu prostředí mají často dopad na několik zemí nebo mají přeshraniční účinky. Právě přeshraniční spolupráce je jedinou možností, jak tyto trestné činy vyřešit. Evropská komise zdůrazňuje, že trestná činnost proti životnímu prostředí je vysoce lukrativní. "Může být stejně zisková jako nelegální obchod s drogami, sankce za ni jsou však mnohem nižší a méně často za ni padají postihy. V důsledku těchto faktorů je pro organizované zločinecké skupiny velmi atraktivní," vysvětluje Komise.

Cílem návrhu je rovněž zvýšit účinnost příslušných vyšetřování a trestních řízení, a to prostřednictvím: odborné přípravy, vyšetřovacích nástrojů, koordinace a spolupráce, lepšího shromažďování údajů a statistik, čímž poskytne podporu inspektorům, policii, státním zástupcům a soudcům. "Komise navrhuje, aby každý členský stát vypracoval vnitrostátní strategie, které zajistí soudržný přístup na všech úrovních prosazování právních předpisů a dostupnost nezbytných zdrojů," uvádí tisková zpráva.

Několikaletý trest odnětí svobody za nezákonný odběr vody

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM