1/2024

Návrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích

| autor: redakce0

splashing-275950_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo zemědělství předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky v návaznosti na novelu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů České republiky pod číslem 113/2018 Sb., a která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019.

Cílem navrhované úpravy je zejména reagovat na změny vodního zákona a stanovit technické podmínky pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, reagovat na změny zákona o zeměměřictví a stanovit jednoznačnou specifikaci rozsahu dat poskytovaných pro potřeby agendy oboru vodovodů a kanalizací, prodloužit platnost stávajícího dlouhodobého srážkového normálu využívaného pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace, stanovit jednoznačná pravidla pro realizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, provázat výpočet ceny pro vodné a pro stočné s účetními předpisy a aplikovat poznatky z kontrol a praxe.

Termín připomínek: 25. 11. 2020 – 16. 12. 2020

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA