Návrh nařízení vlády o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

| autor: redakce0

logo-3683777_640.jpg
zdroj: Pixabay

Návrh nařízení vlády předložilo do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo zemědělství.

Cílem předkládaného nařízení vlády je reagovat na konec programového období 2014-2020 a na navazující přechodné období, tj. upravit podmínky poskytování dotací pro navazující agroenvironmentálně-klimatické opatření tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto platby poskytovat a zároveň nedošlo k neúměrnému finančnímu zatížení programového období 2021-2027 závazky z přechodného období, které by do značné míry omezovalo prostor pro financování nových výzev.

Termín připomínek: 25. 11. 2020 – 16. 12. 2020

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB