1/2024

Na MŽP proběhl česko-švédský seminář se zaměřením na nakládání s odpady

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Na MŽP proběhl česko-švédský seminář se zaměřením na nakládání s odpady

Na semináři se sešli zástupci soukromého sektoru, státních institucí, obcí a nejrůznějších zájmových sdružení. Seznámeni byli jak se švédskými, tak i českými zkušenostmi z praxe a prodiskutovali konkrétní problémy, se kterými se v obcích i městech setkávají.

Seminář zahájili náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž a švédská velvyslankyně Viktoria Li. Na semináři zazněly podrobné informace týkající se přístupu Švédska zejména k problematice nakládání s komunálními odpady od úrovně Švédské agentury pro životní prostředí až po konkrétní zkušenosti z obecních systémů nakládání s odpady.

Švédsko v současnosti dosahuje velmi dobrých výsledků v oblasti recyklace komunálních odpadů (50 %) a jejich skládkování omezilo na méně než 1 %. Významnou část produkovaných komunálních odpadů totiž v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady využívá energeticky.

Zástupci MŽP prezentovali aktuální stav odpadového hospodářství ČR, včetně přípravy nového zákona o odpadech, který spolu s novým zákonem o výrobcích s ukončenou životností bude po projednání Legislativní radou vlády dopracován tak, aby jej po podzimních sněmovních volbách mohla co nejdříve projednat nová vláda.

Prioritou ČR je významné omezení skládkování komunálního odpadu, zlepšení prevence vzniku odpadů a zvýšení míry jejich recyklace. Další prezentace představily zkušenosti se zaváděním systému PAYT [1] v českých městech, na nějž se zaměří v nejbližších týdnech praktické semináře, které pro starosty měst a obcí organizuje MŽP [2], a rovněž na moderní systémy sledování odpadů ve městech a obcích.

V rámci tohoto týdne MŽP a švédské velvyslanectví zorganizovaly více akcí s tematikou odpadů, Agendy 2030 a Průmyslu 4.0., které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti.

Poznámky:

[1] Pay as you throw (PAYT) - „Zaplať, kolik vyhodíš“

[2] Více informací k seminářům PAYT tour zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP