1/2024

Modulová bioplynka je vhodným řešením pro obce, potravinářský průmysl a zemědělce s živočišnou výrobou

| autor: redakce| zdroj: Komunální ekologie0

zdroj: Vak nad fermentorem

V dnešní videoukázce ukážeme výhody realizaci a provozu malé bioplynové stanice Bert, kterou můžete navštívit po předchozí domluvě v Petrovicích u Mečína.

Modulová bioplynová stanice (MOBPS) Bert, kterou představujeme, má oproti klasickým bioplynovým stanicím několik nesporných výhod. Dají se shrnout do pěti bodů:

  1. Modulová bioplynka sice nepracuje s tradičními vstupními kapacitami (desítky tun vstupního substrátu denně), jako bioplynka klasická, neohlíží se na kapacitu, kterou pak musí klasická bioplnová stanice naplnit, ale velikost MOBPS Bert se škáluje na místní produkci odpadu a podle té se technologie nastaví. Z toho vyplývá že modulová bioplynová stanice zpracovává jen místní odpad, bez nutnosti dopravní obslužnosti. Jen ten, který je vyprodukován na daném místě. Tedy v dané obci, v dané živočišné zemědělské výrobě, či v jiných potravinářsko-průmyslových podnicích.
  2. Vyprodukovaná energie, jak elektrická tak termická se zpracovává v místě výroby. Případné přebytky se využívají bezezbytku například k akumulaci, či ohřevu vody, k výrobě biometanu pro dopravu.
  3. Technologie je natolik účinná a investičně dosažitelná, a to i bez dotací. Návratnost před případnou dotací je od 3 do 7 let.
  4. Čtvrtým bodem je neoddiskutovatelná čistota technologie. Je to technologie zelená, snižuje uhlíkovou stopu provozovatele, tedy obce či firmy. Pohybuje se plně v intencích Green Dealu (ESG politiky EU) a jiných environmentálních aspektů.
  5. Pátou velmi důležitou a neoddiskutovatelnou výhodou je délka povolovacího řízení. Technologie je pro mnoho zákonných povinností v rámci povolovacích procesů podlimitní. To znamená, že není nutná například EIA, Stavební povolení je od ledna 2024 centralizovanéí, tzn. lze jej získat ve zkráceném procesu přes institut DESÚ. Délka povolovacího řízení je tedy od 4 do 6 měsíců.

Modulové bioplynky se nejvíce hodí pro obce, pro zemědělce s živočišnou výrobou, nebo pro podniky z potravinářského a zpracovatelského průmyslu, jako jsou například provozy jatek. Svou roli mohou hrát v obcích se sběrnými dvory, mohou stát u čističek odpadních vod a využívat např. odpadní kaly. Ve větších městech mohou zpracovávat gastro odpady z nemocnic, restaurací, škol a školek, dále bioodpad z obecních pozemků, v poslední době začínají přicházet v úvahu i odpadu z kompostáren. Technologie, kterou právě vidíte zpracovává vepřovou kejdu.

Vlastní technologie se skládá ze 3 až 5ti modulů, což jsou vlastně kontejnery vybavené jednotlivými technologickými stupni.

První stupeň je předúprava odpadu, v tomto případě vepřové kejdy. Aby výroba bioplynu byla co nejefektivnější, je nutné namíchat odpadní substrát na zhruba 12% sušiny. Zbytek je voda. Zároveň je nutné substrát rozmělnit, aby neobsahoval větší částice, které by bakteriím ve fermentoru trvalé déle rozložit. V případě gastroodpadu je nutné zákonná hygienizace.

Druhý modul je samotný fermentor. V tomto případě se jedná o modul MAXi, který umí zpracovávat 3 tisíce kg vstupního substrátu denně. Každých 8 hodin se čerpá z předúpravy, tedy prvního modulu do druhého kubík vstupního materiálu. Zde již bakterie pracují a vyrábějí bioplyn. Po 25 dnech je cyklus výroby bioplynu zakončena může být dále využit, zpravidla v kogenerační jednotce. Je tedy kompresory tlačen zemí v hloubce 120 cm, aby se zchladil zhruba na 30°C do odsiřovacího zařízení. Cestou je z plynu odstraněna kondenzací i voda. Následně pak plyn putuje do kogenerační jednotky. Ta v tomto případě vyrábí elektrickou energii, která se zpětně využívá v provozu farmy. Tato elektřina dává teplo, chlad, pohání vzduchotechniku, osvětlení a další.

Po výrobě plynu z bioodpadu zbude takzvaný fugát a ten se zpracovává v modulu č. 4. Tento modul má za úkol z digestátu, který stále obsahuje živiny vhodné do půdy (podle kvality vstupu), odseparuje pevný humus a vodu. Obě složky jsou velmi vhodné k následnému využití v rostlinné výrobě. Voda bohatá na živiny může pole zavlažovat. Humus s organickou složkou se jako hnojivo doporučuje zaorat. Nebo napytlovat a uplatnit na trhu jako velmi účinné hnojivo (např. koňský substrát).

Čtyřmodulové bioplynky jsou nejrozšířenější. Pokud je ale produkce bioplynu vyšší, než dokáže po přeměně na elektrickou energii provoz spotřebovat, lze přistavit další pátý modul, který z bioplynu dokáže odseparovat biometan. Ten lze využívat k pohonu dopravních prostředků (traktory, kaminóny, autobusy) jak v obcích tak třeba zemědělských strojů. Dá se říci, že 400 litrů biometanu nahradí 400 litrů nafty, což už nyní není nezajímavé. Po roce 2027, kdy bude doprava zahrnuta do systému EU ETS a výrobci pohonných hmot budou zatížení placením povolenek za vypouštěné CO2, bude zelený biometan velmi požadovaným palivem.

Humus se dá využít i jako potrava pro larvy mouchy bráněnky (Black soldier fly), které jsou ve výsledku velmi kvalitním proteinem uplatnitelným jako doplněk potravy pro chovná zvířata.

Modulová bioplynová stanice je velmi zajímavým řešením pro využití bioodpadů pro obce, zemědělce a potravinářský průmysl v oblastech kde produkce bioodpadu není zajímavá pro stavbu velké stacionární bioplynové stanice a využití výstupů i vstupů je výhodné v rámci daného mikroregionu. Jak bylo uvedeno výše, MOBPS Bert® je odpadní, lokální, bezdopravová, zelená bioplynka, kterou lze velmi rychle stavebně povolit a je řešením pro ostrovní energetické provozy pro zemědělce, obce či průmysl.

Návštěvu MOBPS v Petrovicích u Mečína lze objednat ZDE

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA