1/2023

Komise schválila český režim ve výši 800 milionů eur na podporu podniků, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie

| zdroj: EK0

karan-bhatia-ib7jwp7m0iA-unsplash
zdroj: unsplash.com

Evropská komise schválila český režim ve výši přibližně 800 milionů eur (19 miliard Kč) na podporu podniků zasažených růstem nákladů na energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.

Režim byl schválen v rámci dočasného krizového a transformačního rámce státní podpory, který Komise přijala 9. března 2023 na podporu opatření v odvětvích, která jsou klíčová k urychlení ekologické transformace a snížení závislosti na palivech. Novým rámcem se mění a z části prodlužuje dočasný krizový rámec přijatý 23. března 2022, díky němuž mohou členské státy podpořit své hospodářství během panující geopolitické krize. Původní rámec byl pozměněn již 20. července 2022 a 28. října 2022.

Opatření Česka

Česko v rámci dočasného krizového a transformačního rámce oznámilo Komisi režim ve výši přibližně 800 milionů eur (19 miliard Kč) na podporu podniků postižených zvýšenými náklady na energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.

Tuto pomoc mohou získat velké podniky ve všech odvětvích. Podpora v rámci režimu bude mít podobu přímých grantů na pokrytí dodatečných nákladů způsobených mimořádným nárůstem cen zemního plynu a elektřiny ve způsobilém období, od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, ve srovnání s obdobím od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Příjemci získají nárok na podporu, jakmile tržní ceny zemního plynu a elektřiny překročí maximální ceny stanovené v režimu (přibližně 210 eur/MWh (5 000 Kč/MWh) za zemní plyn a 105 eur/MWh (2 500 Kč/MWh) za elektřinu). S podmínkou uplatnění maximálních částek podpory stanovených v dočasném krizovém a přechodném rámci bude výše podpory odpovídat rozdílu mezi zastropovanými cenami stanovenými v režimu a tržními cenami v roce 2023.

Způsobilým příjemcům bude podpora poskytována prostřednictvím dodavatelů energie, kteří budou muset prodávat zemní plyn a elektřinu za maximální cenu stanovenou v režimu. Tu jim však bude Česko následně plně kompenzovat.

Komise shledala, že režim předložený Českem splňuje podmínky stanovené v dočasném krizovém a transformačním rámci. Celková podpora na příjemce konkrétně nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů, přičemž maximálně může činit 4 miliony eur. Příjemci mohou obdržet další podporu, nejvýše 40 % způsobilých nákladů, až do výše 100 milionů eur.

Energeticky náročné podniky mohou získat podporu až do výše 65 % způsobilých nákladů, nejvíce však 50 milionů eur. Energeticky náročné podniky působící v obzvláště zasažených odvětvích budou mít nárok na podporu až do 80 % způsobilých nákladů, přičemž maximální strop podpory bude činit 150 milionů eur. Podpora bude poskytována do 31. prosince 2023.

Komise dospěla k závěru, že český režim je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážného narušení hospodářství členského státu v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU a podmínkami stanovenými v dočasném krizovém a transformačním rámci.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro poskytování státní podpory Komise uvedené opatření podpory schválila.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS