1/2023

Je to recyklace? MPO vydává metodický návod

| autor: Martina Jandusova| zdroj: MPO0

plastic-4597962_640.jpg
zdroj: Pixabay

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo metodický návod pro recyklaci plastů z hlediska požadavků nařízení REACH. Pokyn zároveň informuje o tom, co je třeba předložit k tomu, aby se ministerstvo vyjádřilo k ukončení režimu odpadu.

Dle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) vydává ministerstvo v případě ukončení odpadového režimu vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh.

Jelikož dosud nebyl na evropské úrovni vydán žádný legislativní předpis pro problematiku ukončení režimu odpadu pro plasty, ministerstvo zpracovalo obecnou informaci k povinnostem provozovatelů zařízení k recyklaci plastů a ukončení režimu odpadu. Metodický návod mj. definuje doklady, které je nutné doložit MPO pro potřeby řízení k vyjádření MPO v případě recyklace plastů.

"Zdůrazňujeme, že recyklaci je třeba posuzovat případ od případu a je výhradní zodpovědností každého jednotlivého výrobce/dovozce, aby jím uváděné zpětně získané látky, směsi nebo předměty na trh byly v souladu se zákonem o odpadech, nařízením REACH a dalšími evropskými či národními legislativními opatřeními nebo technickými předpisy podle zamýšleného konečného způsobu využití finálního výrobků z recyklátu," upozorňuje MPO.

Ministerstvo metodický návod konzultovalo s Českou inspekcí životního prostředí, Státním zdravotním ústavem v Praze a Ministerstvem životního prostředí. "Upozorňujeme, že v textu dokumentu je uveden názor, který nelze považovat za závazný výklad uvedených právních předpisů," říká MPO.

Ke stažení:

Metodický návod pro předkládání žádostí o vyjádření MPO podle §10 odst. 5 zákona o odpadech - recyklace plastů

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE