2/2023

Je nutné omezit nárůst regulovaných složek ceny elektřiny a plynu

| zdroj: SP ČR0

anastasia-zhenina-E4XARZNDjzI-unsplash
zdroj: unsplash.com

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se zapojil do připomínkování návrhu cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2024 a návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2024. Vláda a ERÚ musí zakročit a mitigovat navržený nárůst ceny.

Průmysl v ČR je významně zasažen ochlazením ekonomiky, skokový nárůst regulovaných složek ceny tak dále ohrozí jejich konkurenceschopnost. Cenové rozhodnutí vůbec nebere v potaz situaci v okolních zemích, například v Německu, kde je trend přesně opačný (nárůst síťových poplatků je omezen).

Cenové rozhodnutí pro oblast elektroenergetiky vede k nárůstu o 203 % pro zákazníky připojené na hladině velmi vysokého napětí (tj. trojnásobný nárůst), a o 109 % na hladině vysokého napětí (tj. zdvojnásobení). Za největší podíl nárůstu (68 % na VVN a 60 % na VN) je odpovědná složka ceny za podporu podporovaných zdrojů energie. Není přitom pravdou, že by takto vysoký nárůst regulovaných složek ceny byl v případě energeticky náročných firem v průmyslu mitigován poklesem silové složky ceny elektřiny. Naopak u řady z nich je v kontextu tohoto návrhu celkový nárůst.

SP ČR proto navrhuje podstatně snížit zejména složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle sjednaného rezervovaného příkonu, která se oproti roku 2021 navýšila pětinásobně. Tím smazala rozdíl mezi odběrateli činně využívajícími svůj rezervovaný příkon a zbytkem odběratelů. SP ČR žádá, aby nastavení složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů v podstatě odpovídalo nastavení na úrovni roku 2021.

V plynárenství pak ze strany ERÚ žádáme detailní vysvětlení, proč dochází v době snížení cen zemního plynu k tak významnému nárůstu jak u přepravy, tak u distribuce. Dle informací ERÚ je předpokládaný nárůst regulovaných složek ceny pro maloodběr a domácnosti cca 39 %, pro velkoodběratelé pak 42,5 %. Toto má rovněž významný dopad na konkurenceschopnost českého průmyslu, navíc takto vysoký nárůst není vzhledem k výraznému poklesu cen plynu nijak odůvodněn.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE