1/2024

Jak koronavirus změnil odbyt vytříděného papíru

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Komunální ekologie0

Jak koronavirus změnil odbyt vytříděného papíru

Tlaky na obce kvůli třídění porostou, a tak starostové hledají další cesty, jak zvýšení míry třídění zajistit. Inspirují se novými trendy. Zajímavý pilotní projekt proběhl například v Ostravě. Přesto však společné třídění plastů a papíru nenašlo u Ministerstva životního prostředí podporu.

Společný sběr papíru s plasty může ovlivnit kvalitu vytříděného papíru a jeho následné uplatnění. Proto tuto kombinaci sběru nepodporujeme, proti se postavila i Asociace papírenského průmyslu,“ sdělila k problematice Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva životního prostředí. Celé vyjádření MŽP najdete zde.

Obrátili jsme se proto na Jaroslava Tymicha, prezidenta Asociace papírenského průmyslu (ACPP) a požádali ho o bližší vysvětlení.

Opravdu má společné třídění papíru a plastů tak významný vliv na výslednou kvalitu vytříděného papíru, že jej nelze doporučit?

Ano, zjednodušeně lze konstatovat, že smíšený sběr papíru a plastu znemožňuje recyklaci papíru. Papír by byl  kontaminovaný biologickým nebo chemickým znečištěním ze zbytku obsahu plastových obalů a tedy nepoužitelný pro další výrobu papíru a lepenky a následně např. obalů pro styk s potravinami nebo hygienických papírů.

Navíc další nezbytné třídění by bylo nákladné a nedostatečné. Směs by bylo „výhodnější“ odvézt rovnou na skládku nebo do spalovny. Je to samozřejmě proti pravidlům cirkulární ekonomiky a zajmu společnosti obecně včetně plnění cílů pro recyklaci odpadů a papírových obalů zejména.

Těm, kdo o společném sběru přemýšlejí, bych doporučil, aby se jeli nejdříve podívat např. do Anglie, kde se o to „úspěšně“ pokoušeli a dnes vozí většinu takto sebraných odpadů – druhotných surovin, na skládku. Je nutno ale konstatovat, že kromě pilotního projektu v Ostravě nevím o žádné podobné aktivitě, přestože v poslední době je separace a třídění papíru pro recyklaci ekonomicky pro obce ztrátové.

Může špatný a nákladný odbyt vytříděného papíru být ještě více ovlivněn nynějším komplikovaným stavem souvisejícím s COVID-19 a řešením jeho ekonomických následků? Jaké je schůdné východisko této problematiky?

Složitá situace nevznikla snížením odbytu ze strany papírenského průmyslu, naopak v posledních letech se v Evropě zvyšovala poptávka po sběrovém papíru typu použitých obalů.

Přebytek sběrového papíru se začal objevovat od roku 2018 ve vazbě na omezování importu Číny a kulminoval na konci minulého a začátku letošního roku. Projevilo se to zejména poklesem cen až pod úroveň nákladů sběru a třídění.

Očekávali jsme, že v druhé polovině roku dojde ke stabilizaci trhu a to zejména s najetím nových papírenských kapacit, které jsou umístěny i v dosahu české logistiky. Vše změnil koronavirus.

Ze dne na den byly uzavřeny školy, obchody, živnosti, podniky a organizace. Razantně se snížil sběr papíru a najednou je poptávka vyšší než nabídka a hodnota papíru pro recyklaci se zvyšuje. Protože výroba obalů a hygienických papírů je zásadní pro udržení zásobování obyvatel potravinami a hygienickými potřebami je udržení sběru jako suroviny klíčové.

Většina obalů a významná část hygienických papírů je vyráběna se sběrového papíru a našim úkolem je výrobu neomezovat a udržet za jakoukoli cenu, protože by mohl nastat velký problém při zásobování obyvatel potravinami, baleným zdravotnickým materiálem a dalšími životně důležitými potřebami.  

Nyní je malicherné se dohadovat, zda separace tak či onak, viz výše. Je potřeba udržet separovaný sběr, který mají v rukou obce. Zvýšená spotřeba potravin produkuje i více použitých obalů ze supermarketů, takže aktuálně je výroba zabezpečena.

Na druhé straně v případě masivního odstavování papírenských strojů např. z důvodů rozšíření viru mezi zaměstnanci by mohlo dojít ke kolapsu odběru. V tomto případě by papírenský průmysl  s pomocí státu musel zajistit dočasné externí skladování papíru pro recyklaci. V této věci jsme v kontaktu s MŽP. Jsme všichni na jedné lodi.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA