1/2021

Jak je to ve skutečnosti s recyklací polyvinylchloridu a polystyrenu?

| autor: František Vörös, konzultant1

pexels-anna-shvets-3645504 (1).jpg
zdroj: pexels

V časopise Svět balení vyšlo několik článků týkající se„černé listiny pro PVC a EPS v obalech“. Např. v čísle 111 - 4-6/2011 uvádí manager udržitelnosti řetězce Makro ČR Martin Čivrný, že„v souladu firemní obchodní politiky odstraňují obaly z PVC a EPS“.

V dřívějším článku téhož časopisu z 10. 11. 2020 uvádí generální ředitel společnosti Tesco pro střední Evropu Matt Simister, že v roce 2019 sestavili seznam materiálů běžně používaných v obalech a rozdělili je do kategorií podle recyklovatelnosti a dostupných alternativ. Mezi těžko recyklovatelné materiály zařadili PVC a polystyren. Konkrétně uvádějí, že od poloviny roku 2019 do konce roku 2020 Tesco odstranilo 454 tun těžko recyklovatelných plastů a obalů vlastních výrobků.

Připomínám, že PVC zaujímá v evropské spotřebě plastů třetí příčku, po polyetylenech a polypropylenech. Do kategorie polystyrenů se řadí tzv. kompaktní typy, jako jsou standardní (GPPS) a houževnaté typy (HIPS), dále zpěňovatelný (EPS), termoplastické elastomery (SBS) a inženýrské typy akrylonitril-butadien-styren (ABS), kterým patří sumární spotřebou čtvrtá příčka.

V samotné ČR dominuje ve spotřebě polypropylen, následují polyetyleny, polystyreny, PET a PVC. Komplikovanější situace v aplikacích EPS je způsobena tím, že na trhu se vyskytují jednak typy vyrobené z perliček EPS technologií předpěňování a následného vypěňování, jednak typ vyrobené extruzí standardního polystyrenu s nástřikem nadouvadla do taveniny v extruderu s následným vypěněním na tzv. XPS desky nebo folie, které lze tvarovat např. na podnosy pod maso neb zeleninu.

Jaká je skutečnost s recyklací obou těchto komodit? Již koncem minulého století usilovala skupina militantních ekologů o zákaz výroby PVC, mimo jiné právě pro jeho údajnou nerecyklovatelnost. Dobrovolné iniciativy evropských výrobců PVC, aditiv a recyklačních společností, nazvané Vinyl 2010 a VinylPlus vedly mj. k závazkům v recyklovatelnosti. O této iniciativě jsem podrobněji psal v článku V Evropě bylo vloni zrecyklováno 735 535 tun PVC. Za celé období 2000 - 2020 dosáhla míra recyklace PVC 6,5 mil. tun, v čemž je cca čtvrtina výrobků z měkčeného PVC, včetně folií (viz obrázek z Výroční zprávy za rok 2020). V roce 2030 plánují roční míru recyklace ve výši 900 tisíc tun.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. S tou recykláciou je to zaujímavé, že napr polyetylénové fľaše možno recyklovať len raz , pre skrátenie reťazca , preto v súčasnosti sa primiešávajú len 10% k novému polyetylénu, čiže zbytok je termicky využitý. Ešte horší stav je pri separácii ostatných plastov , ktorých je viac ako 50 druhov a navzájom nie sú kompatibilné , kde zostáva jedine ich skvapalniť Preto recyklácia je problematická , možno až neuskutočniteľná koncepcia .

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace