2/2023

Jak by se měly hlásit ztráty vody? Evropští vodaři přišli s indexem

| autor: Martina Jandusova0

Water_leak_in_Fortis_Green_Road,_Muswell_Hill_03
zdroj: wikimedia.org

Evropská směrnice o pitné vodě ukládá členským státům, aby podaly hlášení o ztrátách vody na svém území. Podle evropských vodařů je nutné, aby byla použita ve všech zemích stejná metodika a data bylo možné porovnat.

Nejpozději do ledna 2026

Směrnice o pitné vodě (DWD) v přepracovaném znění z roku 2020 zdůrazňuje, že je nutné zkontrolovat ztráty vody, aby bylo možné dosáhnout udržitelného hospodaření s vodou. Pro členské státy to znamená, že musí posoudit k jakým únikům vody na jejich území dochází a navrhnout, jak by bylo možné situaci zlepšit. K tomu se podle směrnice má využít posuzovací metoda založená na infrastrukturním indexu ztrát (ILI) nebo jiná vhodná metoda. Směrnice ukládá, že předmětem hodnocení budou „přinejmenším dodavatelé vody, kteří denně dodávají alespoň 10 000 m3 nebo zásobují alespoň 50 000 lidí“.

Členské státy mají povinnost ohlásit ztráty vody nejpozději do ledna 2026, aby Komise mohla vyhodnotit současnou situaci. Komise následně do 12. ledna 2028 přijme delegovaný akt, který doplní směrnici o stanovení prahové hodnoty na základě uvedených metod. Zmíněný akt Komise vypracuje na základě hodnocení členských států a průměrné míry ztrát v Unii, kterou stanoví podle informací od členských států.

Pokud členský stát vykáže vyšší míru ztrát vod, než bude prahová hodnota stanovená v delegovaném aktu, bude muset Komisi do dvou let od přijetí delegovaného aktu předložit akční plán, ve kterém stanoví soubor opatření snižujících míru ztrát.

Evropská federace vodárenských společností (EurEau) souhlasí s tím, že je nutné snížit množství ztrát vody, ale také poukázala na fakt, že k tomu jsou zapotřebí spolehlivá data a způsob výpočtu není ve směrnici výslovně uveden. Obavy vyvolává zejména to, že výpočet průměrné míry úniků vody v EU bude založen na základě vnitrostátních posouzení. Pokud Komise neobdrží od všech členských států srovnatelné údaje, nebude možné vypočítat smysluplný průměr pro celou Unii nebo porovnat každou vnitrostátní situaci s průměrem EU.

Není dost času

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP